Beställ drogtester

Svenska Drogtester AB erbjuder produkter för varierande verksamheter som skolor, HVB-boenden, öppenvården och kommuner runt om i Sverige. Vi levererar kvalitetssäkra produkter till förmånliga priser. Alla våra produkter är noggrant tillverkade för att hålla hög kvalitet. Produkterna från Svenska Drogtester AB är godkända enligt europeisk standard och är ISO-certifierade, FDA-certifierade samt CE-märkta.

Då vi anser oss erbjuda det mest förmånligaste priset för drogtester och andra tjänster, använder vi oss av en prisgaranti. Denna prisgaranti erbjuds till alla våra svenska kunder under samma förutsättningar. Om kunden hittar en svensk leverantör med ett lägre pris för samma eller motsvarande produkt/service, vill vi matcha det priset och reducera det ytterligare 10%, vi garanterar även en prisreducering vid kvantitets inköp. Leveranstid är 1-3 arbetsdagar efter det att beställningen har mottagits av oss. Vi rekomenderar att en undersöterska alternativt en sjuksöterska utför provtagningen med dessa produkter.

Kvalitetssäkra Drogtester


Gränsvärdet står efter stubstansen

Multi-20 Burken Urin - 169 SEK
THC50, OPI2000, AMP1000, MET500, BZO300, COC300, BUP10, MTD300, OXY100, PCP, BAR300, MOP300, MDMA, TML100, ETG, FYL, K2 + PH/OXI/CRE

Multi-19 Burken Urin - 159 SEK
THC50, OPI2000, AMP1000, MET500, BZO300, COC300, BUP10, MTD300, PPX300, OXY100, LSD50, PRE500, TCA1000, BAR300, MOP300, PCP25 + PH/OXI/CRE

Multi-12 Urin - 99 SEK
AMP1000, BZO300, THC50, BAR300, BUP10, COC300, MET500, MOP300, OXY100, K250, PCP25, MTD300

Multi-10 Urin - 89 SEK
THC50, MOP300, AMP1000, MET500, BZO300, COC300, BUP10, MTD300, TML100, OXY100

Multi-8 Urin - 79 SEK (Tillfälligt slut)
THC50, OPI300, AMP1000, COC300, MET500, BZO300, BUP10 + OXI/PH/CRE

Multi-6 Saliv - 99 SEK
AMP50, MET50, BZO10, COC20, THC50, OPI40

Multi-5 Urin - 69 SEK (Tillfälligt slut)
COC300, THC50, OPI2000, BZO300, AMP500

Multi-2 Urin - 39 SEK
Två Cut/off värden, panelen visar om värdena gått upp eller ner.

Singel stickor - 19 SEK
COC, THC, OPI, ETG, BZO, AMP, MET, BUP, MTD, OXY, TML, MOP, LSD, MDMA, BAR, PRE, OXI/PH/CRE

Önskar ni beställa varor, fyll i nedanstående formulär. Minimum beställning 1 låda (25 st)


Fyll i fullständigt företagsnamn eller Org.nr
Oblisgatoriskt fält
Minimum order 1 låda (25st)
Fyll i fullständig leveransadress
Fyll i fullständig fakturaadress
Oblisgatoriskt fält
Oblisgatoriskt fält

THC = Cannabis, OPI = Opiater, AMP = Amfetamin, MET = Metamfetamin
BZO = Bensodiazepiner, COC = Kokain, BUP = Buprenorfin MTD = Metadon
EDDP = Metadon metabolit, PPX = Propoxifen, FYL = Fentanyl, KET = Ketamin
TML = Tramadol, MDMA = Ecstasy, MOP = Morfin, OXY = Oxikodon, PCP = Fencyklidin
Krea = Kreatinin, Oxi = Oxidanter, pH = pH värde, LSD = Lysergsyradietylamid
ETG = Alkohol, BAR = Barbiturater, K2 = Spice, TCA = Tricykliska antidepressiva

Utbildning

Svenska Drogtester erbjuder i samarbete med Droginformation.nu utbildningar som innehåller viktig droginformation som motiverar, inspirerar och hjälper personal och chefer på arbetsplatser.

Det har lagts stor möda och tyngd på att utbilda våra kunder då vi erbjuder utbildningar för hantering av våra snabbtester men det erbjuds även utbildningar kring missbruk. Kundens behov finns alltid i fokus för oss, därför anpassas vi utbildningar efter kundens förutsättningar och behov. Kunden bokar utbildning eller föreläsning minst två månader i förväg. Det går att sy ihop en utbildning efter kundens behov. Svenska Drogtester har medicinsk expertis till hands då vi har regelbunden dialog med en läkare från Karolinska Universitets sjukhuset. Läkaren förser oss med aktuell information kring narkotika och missbruk. Vilket gör att Svenska drogtester hela tiden är i framkant gällande missbruksproblematik och kvalitetssäkring av kommande och nuvarande produkter.

Förebyggande och motiverande droginformation ger en ökad förståelse, medvetenhet och kunskap om droger och dess problematik i samhället. Denna information är alltid nyttig för personal och chefer som jobbar inom missbruks området.

Personal inom flertalet branscher har utbildats inom missbruk. t ex Kommuner, Socialstyrelse, HVB företag, Öppenvården, Fotbollsklubbar och Föreningar.

Drogpolicys

Information till verksamheter om drogpolicy

De flesta verksamheter har i dag en politik för rökning och alkohol, men inte många har etablerat en bestämd drogpolicy. Dessvärre visar fler och fler undersökningar att antalet ”användare” på arbetsplatsen är stigande – både när det handlar om euforiserande droger, men också överförbrukning av mediciner, exempelvis bensodiazepiner.

En drogpolicy ska verka som ett förebyggande verktyg som har trygghet och sundhet som utgångspunkt och ska säkra att medarbetaren hjälps på rätt väg. Verksamheten visar, med en effektiv och uppdaterad drogpolicy och handlingsplan, att det aktivt tas del av den samfundsmässiga och sundhetsmässiga uppgiften.

Mål och fördelar

 • Öka säkerheten på arbetsplatsen
 • Minska sjukfrånvaron
 • Öka effektiviteten och minska antalet fel
 • Skapa trygghet och bättre trivsel i vardagen
 • Bättre effektivitet i verksamheten
 • Ett gott rykte hos kunderna
 • Bättre kvalitét på produkterna och det utförda arbetet

Etablering av drogpolicy

Många verksamheter menar att de själva inte är rustade att arbeta fram en drogpolicy, dels på grund av tidsfaktorn samt de många olika aspekter som är sammanbundna med en politik. Vi har under många år gjort skräddarsydda drogpolicys för verksamheter, där det tagits utgångpunkt i verksamhetens eget värdesätt och personalpolitik, samt anpassat handlingsplanerna efter redan existerande rutiner.

Alkohol & Drogprovtagning

Vi förebygger och ger stöd för att motverka alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatser - målet är att skapa säkrare arbetsmiljö för alla anställda. Vi anser att alla företag bör ha en välgrundad alkohol- och drogpolicy. Tyvärr ser vi att många branscher och segment är eftersatta i det avseendet - samhället idag ser väsentligt annorlunda ut än för bara 10 år sedan och vikten proaktivitet inom detta område blir bara större och större.

I vissa fall har, eller utarbetar på egen hand, beställaren sin policy men oftast agerar Svenska Drogtester AB sparringpartner och sakkunnig konsult vid framtagandet av en policy.

Svenska Drogtester AB erbjuder en helhetslösning för alla sorters insatser inom screening, testning, eskalering, insatsstöd och coachning. Vi har utvecklat en unik modell som individanpassas för varje uppdrag där den fina balansen mellan hårda och mjuka värden bibehålls i alla avseenden.

I grunden bygger dock vår best-practice på noggrannhet, respekt, värdighet, integritet och proaktivitet och det speglas i hur vi hanterar våra ingripanden. För oss är fokus att fånga och lösa själva missbruks problemet och det gör man på olika sätt, inte bara genom att avlägsna missbrukaren själv som många tror. Vi känner att det är ett viktigt ansvar att ge så bra förutsättningar som möjligt för läkande hos företagets högt värderade anställda, både som professionella och som medmänniskor.

Exempel på ingripanden är; analys sessioner, individuella samtal, gruppsamtal, coachning, utvärderingar, övningar, lektioner och workshops.

Ackrediterat laboratorium

Tack vare modern utrustning, ett omfattande sortiment och specialutbildad personal har Svenska Drogtester i samarbete med Unilabs möjlighet att utföra verifierade droganalyser för urin och saliv. Genom samarbetet med Unilabs får våra kunder möjlighet till ett brett och omfattande sortiment av ackrediterade droganalyser, modern utrustning och specialiserad personal. Läkarna är MRO-utbildade vilket innebär en särskild utbildning för bedömning av analyssvar för droger. Säkerheten på analysen garanterar Svenska Drogtester tack vare att Unilabs är ackrediterat av Swedac enligt ISO/IEC 17025.

Utöver detta är laboratoriet ackrediterat för arbetsplatsrelaterade droganalyser enligt EWDTS (European Laboratory Guidelines for Legally Defensible Workplace Drug Testing) och verifiering sker på ett och samma laboratorium, vilket är ett krav för arbetsplats prover. Laboratoriet följer också de rutiner som nns för att säkerställa en säker kedja, chain-of- custody, från prov- tagning och analys till utlämning av svar. Allt för att säkra provets integritet och garantera resultatets riktighet. Därför erbjuder vi utbildning om rutiner för provtagning till våra kunder kontinuerligt.

På laboratoriet

 • Prover packas upp av behörig personal.
 • Provvolym, märkning och remiss kontrolleras.
 • Beställningar förs över till produktionssystemet.
 • Analys av substans sker i två steg.
 • Det är A-röret som bryts och först sker en screeninganalys med immunologisk teknik. Om halten av substansen ligger under tröskelvärdet, Cut/off värdet, så svaras provet ut som negativt.
 • Ligger värdet över cut-off gränsen går provet vidare för att säkerställa resultatet.
 • Verifieringsanalys sker då med LC/MS.
 • Vid analys av droger i urin ingår även analys av U-Kreatinin. Värden <2mm ol/L kan tyda på ett stort vätskeintag.
 • Det obrutna B-röret sparas i händelse av att individen bestrider ett positivt svar och begär en ”second opinion”. Då kan B-röret skickas till ett annat ackrediterat laboratorium

Kontakt

Svenska Drogtester AB
Gjutargatan 38
781 70 Borlänge

Vi Stödjer