Drogtester för arbetslivet

Svenska Drogtester AB erbjuder helhetslösningar för att motverka alkohol och drogmissbruk på arbetsplatser, skolor och i samhället. Vi har en palett av insatser och metoder för att hindra missbruk ute på arbetsplatserna.

Vi har utvecklat en unik modell som är individanpassat för varje uppdrag, personalens integritet är alltid i fokus då vi alltid tar hänsyn till arbetsgivarens värdegrund samtidigt som vi följer rutinerna i vår modell. Kombinationen av vår modell och förståelse för företagets högt värderade värdegrund ger provlämnaren en naturlig samt trygg upplevelse för det oannonserade drogtestet på arbetsplatsen.

Svenska Drogtester ger arbetsgivare möjligheten att tidigt upptäcka och motverka missbruk på arbetsplatsen genom framförallt slumpmässig drogtestning, utbildning av medarbetarna om tecken som tyder på missbruk samt stöd till chefer med handlingsplaner för hur de ska agera vid sådana situationer.

Detta syftar till att stärka upp organisationens kunskaper och göra riskbruk- och beroendefrågor till en naturlig del av hälsa, miljö och säkerhetsarbetet och på sikt sänka kostnaderna för produktionsbortfall, Arbetsmiljöverket.

Vi kan missbruk och vet hur ni kan få en friskare och säkrare arbetsplats, Läs mer.

Vilka verksamheter drogtestar vi?

  • Skolor, behandlingshem och öppenvården.
  • Byggbranschen
  • Tåg, buss och taxi
  • Idrottsförening både amatör och professionell
  • Hotell och restaurang
  • Lager och logostik
  • Hälso- och sjukvård

Vill ni ha hjälp med att förebygga och förhindra alkohol och drogmissbruk på arbetsplatsen?

Kontakta oss på 010-1755 555 eller fyll i följande formulär.

Svenska Drogtester
Svenska Drogtester

När man arbetar inom en industri som ställer stora krav på säkerhet, både för anställda/underleverantörer och civilister, så är det extra viktigt att respektera och tillfredsställa detta växande behov på ett diskret, värdigt och integritetsbevarande sätt utan att någonsin riskera tillförlitlighet och kvalitet.