Slumpvisa alkohol och drogtester
i arbetslivet

Svenska Drogtester AB erbjuder en helhetslösning för alla sorters insatser i arbetslivet så som slumpmässiga alkohol och drogtester, incidentberedskap, alkohol och drogpolicy, drogtester för nyanställning samt drogtester vid misstanke.

Vi har utvecklat en unik modell som är individanpassat för varje uppdrag, personalens integritet är alltid i fokus då vi alltid tar hänsyn till arbetsgivarens värdegrund samtidigt som vi följer rutinerna i vår modell. Kombinationen av vår modell och förståelse för företagets högt värderade värdegrund ger provlämnaren en naturlig samt trygg upplevelse för det oannonserade drogtestet.

Slumpmässiga alkohol och drogtester syftar till att identifiera alkoholpåverkan eller drogintag i arbetslivet.
Slumpmässiga drogtester har liksom ny anställningstester ett signalvärde. För att ingen på arbetsplatsen ska känna sig specifikt utpekad är det viktigt att samtliga på arbetsplatsen drogtestas.

Slumpmässiga drogtester har störst möjlighet att upptäcka dem som regelbundet använder alkohol eller droger. Individuell slumpmässig drogtest i samband med rehabilitering syftar till att vara ett stöd att vid makt hålla alkohol och drogfrihet och att kontrollera att det uppsatta målet följs.

Svenska Drogtester AB följer riktlinjerna för EWDTS (European Laboratory Guidelines for Legally Defensible Workplace Drug Testing) i vår process STRIK. Vårt laboratorium följer alla riktlinjerna för att säkerställa en säker hantering av uppgiftshantering genom hela kedjan från provtagning till analys till resultat-utlämning. Vi tar alltid hänsyn till GDPR i hanteringen av känsliga uppgifter. Läs mer.

Kontakta oss

Vill ni ha hjälp med att förebygga och förhindra alkohol och drogmissbruk på arbetsplatsen?

Kontakta oss på 010-1755 555 eller fyll i följande formulär.

Vi behövde öka kunskapen kring alkohol och droger i vår verksamhet. Med hjälp av utbildningar och föreläsningar fick de stöd vi behövde.

I flera år hade vi samma alkohol och drogpolicy, med hjälp av Svenska Drogtester AB fick vi en ny skräddarsydd policy som passa just för vår verksamhet.

Vi beställer produkter regelbundet, alltid snabb leverans och prisgaranti. Drogtesterna vi beställer håller hög kvalitet och är enkla att jobba med.

Vi fick väldigt bra stöd på vår arbetsplast med hjälp av Svenska Drogtester AB metoder. Med hjälp av slumpmässiga alkohol och drogtester är vår arbetsplats drogfri.

När man arbetar inom en industri som ställer stora krav på säkerhet, både för anställda/underleverantörer och civilister, så är det extra viktigt att respektera och tillfredsställa detta växande behov på ett diskret, värdigt och integritetsbevarande sätt utan att någonsin riskera tillförlitlighet och kvalitet.