Alkohol & drogtester för arbetslivet

Svenska Drogtester AB erbjuder en helhetslösning för alla sorters insatser inom screening, testning, eskalering, insatsstöd och coachning. Vi har utvecklat en unik modell som individanpassas för varje uppdrag där den fina balansen mellan hårda och mjuka värden bibehålls i alla avseenden.

Modellen kallar vi STRIK och det står för Screening, Test, Resultat, Ingripande och Konsekvens. STRIK bygger på fem steg, som alla är lika viktiga, både ensiklt och tillsammans. I de flesta fall stannar den testade individen efter Screening, Test och Resultat men vid de tillfällen där vi går vidare till Ingripande och Konsekvens är vår interna erfarenhet och kunskap extra viktig.

Svenska Drogtester AB följer riktlinjerna EWDTS (European Laboratory Guidelines for Legally Defensible Workplace Drug Testing) i vår process STRIK. Vårt laboratorium följer riktlinjerna inom NNS, för att säkerställa en säker hantering av uppgiftshantering genom hela kedjan från provtagning till analys till resultat-utlämning. Vi tar också hänsyn till PUL samt Dataskyddsförordningen, GDPR, i hanteringen av känsliga uppgifter, Läs mer.

Svenska Drogtester AB erbjuder:

  • Drogpolicy och etablering
  • Slumpmässiga alkohol och drogtester
  • Drogtest för körkort
  • Drogtest för nyanställning
  • Incidentsberedskap
  • Utbildning på arbetsplatser & skolor

Kontakta oss

Vill du ha hjälp med att förebygga och förhindra Alkohol & drogmissbruk på din arbetsplats? Kontakta oss på
010-1755 555 eller fyll i nedan så återkommer vi till er.

När man arbetar inom en industri som ställer stora krav på säkerhet, både för anställda/underleverantörer och civilister, så är det extra viktigt att respektera och tillfredsställa detta växande behov på ett diskret, värdigt och integritetsbevarande sätt utan att någonsin riskera tillförlitlighet och kvalitet.