Skip to main content

Bruksanvisningar

Bruksanvisningar för våra drogtester finner här nedan, välj mellan video eller dokument för att få en bredare förståelse för drogtesterna vi erbjuder. Support och vägledning finns alltid, man kan antingen kontakta oss via telefon, mail eller chat supporten. Svarars tiden är alltid inom 1 timme oavsett tid på dygnet.

Provtagningen

Det är viktigt att provtagningspersonalen är överens om rutinerna och att provtagningen genomtänkta in i minsta detalj. När man utför en provtagning med drogtester bör man ha läst bruksanvisningar ordentligt för att få ett korrekt resultat. Man bör följa alla säkerhetsåtgärder och rutiner och är man osäker på detta så kan man antingen kontakta oss eller läsa mer här.

Olika burkar och kartor med blandande sorters narkotika ligger på varandra på ett bord

Bruksanvisningar och förståelse för drogtesterna?

Svenska Drogtesters urinstickor är s.k. immunologiska tester. De bygger på absorptionskromatografi där drogen eller dess metabolit tävlar med en konjugerad drog, som immobiliserats på ett poröst membran, om bindningen till ett begränsat antal antikroppar.

Ett komplex av färgämne och antikroppar blandar sig med urinprovet och vandrar genom materialet i teststickan. Är provet drogfritt (dvs lägre än gränsvärdet) binds det färgade antikroppskomplexet till det immobiliserade drogkonjugatet i avläsningszonen och ett rosa streck framträder.

När drog finns i urinprovet (högre än gränsvärdet) binds det färgade antikroppskomplexet till drogen i provet. Avläsningszonen förblir i detta fall ofärgad och inget streck framträder. Oberoende av om urinprovet är negativt eller positivt ska ett rosa streck alltid framträda i kontrollzonen. Det visar att testet har fungerat vid provtillfället. Saknas strecket är testet ogiltigt och ska göras om.

Grundutbildning om drogtestning

Svenska Drogtester ABs produktspecialister arbetar dagligen med att utbilda och vidareutbilda våra kunder i hur man genomför drogtester på ett korrekt och säkert sätt för att uppnå tillförlitliga resultat. Denna utbildning kan bokas via vår mail eller på tel 010-1755 555.

Förkortningar

 • THC = Cannabis
 • OPI = Opiater
 • AMP = Amfetamin
 • MET = Metamfetamin
 • BZO = Bensodiazepiner
 • COC = Kokain
 • BUP = Buprenorfin
 • MTD = Metadon
 • PCP = Fencyklidin
 • ETG = Alkohol
 • PGB = Pregabalin
 • LSD = Lysergsyradietylamid
 • Oxi = Oxidanter
 • pH = pH värde
 • PPX = Propoxifen
 • FYL = Fentanyl
 • KET = Ketamin
 • FYL = Fentanyl
 • TML = Tramadol
 • MDMA = Ecstasy
 • MOP = Opiater
 • OXY = Oxikodon
 • EDDP = Metadon metabolit
 • CRE = Kreatinin