Skip to main content

Laboratorium

Tack vare ackrediterat laboratorium och ett omfattande sortiment, specialutbildad personal så har Svenska Drogtester i samarbete med Unilabs möjlighet att utföra verifierade droganalyser för urin och saliv.

Ackrediterat laboratorium

Genom samarbetet med Unilabs så får våra kunder möjlighet till ett brett och omfattande sortiment av ackrediterade droganalyser, modern utrustning och specialiserad personal. Läkarna är MRO-utbildade vilket innebär en särskild utbildning för bedömning av analyssvar för droger. Säkerheten på analysen garanterar Svenska Drogtester tack vare att Unilabs är ackrediterat av Swedac enligt ISO/IEC 17025.

Utöver detta så är laboratoriet ackrediterat för arbetsplatsrelaterade droganalyser enligt EWDTS (European Laboratory Guidelines for Legally Defensible Workplace Drug Testing) och verifiering sker på ett och samma laboratorium, vilket är ett krav för arbetsplats prover. Laboratoriet följer också de rutiner som nns för att säkerställa en säker kedja, chain-of- custody, från prov- tagning och analys till utlämning av svar. Allt för att säkra provets integritet och garantera resultatets riktighet. Därför erbjuder vi utbildning om rutiner för provtagning till våra kunder kontinuerligt.

Vi tillhandahåller provtagningsmaterial kostnadsfritt. Provtagningskitet innehåller rör, mugg med tempremsa samt plastpåse. Provtagning av droger i urin utförs vid olika frågeställ- ningar. Vi har därför olika remisser och föreskrifter beroende på situation. Vid inskick av prover ingår även ett vadderat och förfrankerat kuvert.

Ett genomskilnligt kit med gula toppar som innehåller provrör och en mugg för urinprov.
Unilabs Logotyp.

På laboratoriet

  • Prover packas upp av behörig personal.
  • Provvolym, märkning och remiss kontrolleras.
  • Beställningar förs över till produktionssystemet.
  • Analys av substans sker i två steg.
  • Det är A-röret som bryts och först sker en screeninganalys med immunologisk teknik. Om halten av substansen ligger under tröskelvärdet, Cut/off värdet, så svaras provet ut som negativt.
  • Ligger värdet över cut-off gränsen går provet vidare för att säkerställa resultatet.
  • Verifieringsanalys sker då med LC/MS.
  • Vid analys av droger i urin ingår även analys av U-Kreatinin. Värden <2mm ol/L kan tyda på ett stort vätskeintag.
  • Det obrutna B-röret sparas i händelse av att individen bestrider ett positivt svar och begär en ”second opinion”. Då kan B-röret skickas till ett annat ackrediterat laboratorium