Skip to main content

Slumpmässiga alkohol- och drogtester

Alkohol- och drogtester på arbetsplatser och verksamheter

Slumpmässiga alkohol och drogtester

Behöver du beställa drogtest för jobb eller skola?

Vi på Svenska Drogtester AB erbjuder helhetslösningar för dig som behöver genomföra drogtester för anställda på arbetsplatser, eller för elever på gymnasieskolor. Vi kan dessutom hjälpa dig med utbildningar, incidentberedskap, alkohol- och drogpolicy, samt drogtester för nyanställningar. Vår metod är unik och anpassad efter varje enskilt uppdrag. Vi värderar er integritet och era värdegrunder, samtidigt som vi följer de rutiner som behöver tas vid dessa instanser. Med vår hjälp kan ni skapa en naturlig och trygg upplevelse för provlämnaren, när ni genomför alkohol- eller drogtester på arbetsplatser eller i skolmiljö.

Varför bör man genomföra slumpmässiga drogtester?

Att genomföra slumpmässiga alkohol- och drogtester på arbetsplatser ger er en tydlig bild av hur alkohol- och drogkonsumtionen ser ut på arbetsplatsen. Det är en vanlig procedur som genomförs av många arbetsgivare runt om i hela världen. När man genomför dessa tester, oavsett om det handlar om eventuella misstankar eller allmänna tester för alla, är det praxis att samtliga anställda får genomföra testet så att ingen känner sig utpekad.

Så hur effektivt är det egentligen att testa sina anställda för alkohol och droger? Det beror såklart på om, och hur många, i gruppen som faktiskt brukar någon av substanserna. Att drogtesta sina anställda kan ge dig en tydlig bild av vilka som brukar och hur ofta, baserat på hur ofta du genomför testerna. Med hjälp av slumpmässiga drogtester kan du som arbetsgivare se mönster, och i sin tur erbjuda rehabilitering för de som brukar eller kanske till och med missbrukar alkohol eller droger. Testerna kan dessutom hjälpa dig att se över om rehabiliteringen är effektiv, och följa upp hur resultaten för testerna ser ut över tidens gång. Målet med att genomföra slumpmässiga alkohol- och drogtester är såklart att skapa en säker arbetsmiljö för alla anställda. Det hjälper dig som arbetsgivare att motverka missbruk på arbetsplatsen, samt säkerställa att alla dina anställda mår bra och får den eventuella hjälp som de behöver.

Trygghet med hjälp av drogpolicy

Förutom tester bör ni som arbetsplats även se över er drogpolicy. Vikten av en tydlig alkohol- och drogpolicy är enorm, och det är dessutom viktigt för alla arbetsgivare att arbeta proaktivt för att förebygga missbruk – så att alla kan känna sig trygga på jobbet och veta om att hjälp finns att få. Om du behöver hjälp med att ta fram en alkohol- och drogpolicy för din arbetsplats kan vi på Svenska Drogtester AB hjälpa dig med detta. Vi är sakkunniga och vet hur du bör tänka kring dessa frågor – du är alltid välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Från norr till söder

Vi på Svenska Drogtester AB besöker hundratals arbetsplatser varje år för att bistå med hjälp vid utförandet av slumpmässiga alkohol- och drogtester. Om du vill ha hjälp eller stöd med dina drogtester kan du alltid kontakta oss – vi kommer till er oavsett var ni befinner er.

Karta över Sverige
Svenska Drogtester AB Logotyp

Vår metod

Den metod som vi använder oss när vi genomför drogtester kallar vi för STRIK. Det står för Screening, Test, Resultat, Ingripande och Konsekvens. Metoden bygger på fem steg, precis som namnet förklarar, som alla är lika viktiga – enskilt och tillsammans. I många fall behöver vi inte använda oss av de två sista stegen, då negativa drogtester såklart inte behöver följas upp. Men i de fall där testerna är positiva, går vi in med de två sista stegen i metoden – ingripande och konsekvens. Vår kunskap och vår erfarenhet har lärt oss hur man ska gå vidare vid ett positivt drogtest, och vi använder vår sakkunnighet för att hjälpa arbetsgivare att ingripa och se till att rätt åtgärd vidtas.

Vi på Svenska Drogtester AB följer dessutom riktlinjerna EWDTS (European Laboratory Guidelines for Legally Defensible Workplace Drug Testing) när vi använder oss av vår metod STRIK. Vårt laboratorium följer dessa riktlinjer för att säkerställa att uppgiftshanteringen sker på rätt sätt under hela processens gång – från provtagning till analys och utlämning av resultat. Vi hanterar även alla personuppgifter i enlighet med PUL och GDPR.

När vi utför slumpvisa drogtester på arbetsplatser testar vi för:

Grön ikon föreställande en multisticka för drogtestning.

THC = Cannabis
OPI = Opiater
AMP = Amfetamin
MET = Metamfetamin
BZO = Bensodiazepiner
COC = Kokain
BUP = Buprenorfin
MTD = Metadon

KET = Ketamin
FYL = Fentanyl
TML = Tramadol
MDMA = Ecstasy
MOP = Opiater
OXY = Oxikodon
EDDP = Metadon metabolit
CRE = Kreatinin

PCP = Fencyklidin
ETG = Alkohol
PRE = Pregbalin
LSD = Lysergsyradietylamid
Oxi = Oxidanter
pH = pH värde
PPX = Propoxifen
FYL = Fentanyl

Svenska Drogtester AB erbjuder:

  • Alkohol & Drogpolicy
  • Slumpmässiga alkohol och drogtester för arbetsplats
  • Drogtest för körkort
  • Alkohol- och drogtest vid nyanställning
  • Incidentsberedskap
  • Utbildning för HR och chefer
  • Föreläsning och workshops
en person håller i en behållare som används vid drogtestning