Skip to main content

Slumpmässiga alkohol och drogtester

Alkohol och drogtester för arbetslivet

Slumpmässiga alkohol och drogtester

Svenska Drogtester AB erbjuder en helhetslösning för alla sorters insatser så som slumpmässiga alkohol och drogtester för anställda och elever på gymnasieskolor, incidentberedskap, alkohol och drogpolicy, drogtester för nyanställning samt drogtester vid misstanke på arbetsplatser.

Vi har utvecklat en unik modell som är individanpassat för varje uppdrag. Personalens integritet är alltid i fokus då vi alltid tar hänsyn till arbetsgivarens värdegrund samtidigt som vi följer rutinerna i vår modell. Kombinationen av vår modell och förståelse för företagets högt värderade värdegrund ger provlämnaren en naturlig samt trygg upplevelse vid drogtest.

Slumpmässiga alkohol och drogtester syftar till att identifiera alkoholpåverkan eller drogintag på din arbetsplats. Slumpvisa drogtester har liksom ny anställningstester ett signalvärde. Enligt en rättviseprincip omfattas vanligtvis samtliga på arbetsplatsen så att ingen ska känna sig utpekad.

Metodens effektivitet påverkas naturligtvis av hur stor andel av de anställda som testas, hur ofta, och hur vanligt bruket av alkohol och droger är i gruppen. Drogtestning har störst möjlighet att upptäcka dem som regelbundet använder alkohol eller droger. Individuell slumpmässig drogtest i samband med rehabilitering syftar till att vara ett stöd att vid makt hålla alkohol och drogfrihet och att kontrollera att det uppsatta målet följs.

Slumpmässiga alkohol och drogtester förebygger och ger stöd för att motverka alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatser – målet är att skapa säkrare arbetsmiljö för alla anställda. Vi anser att alla företag bör ha en välgrundad alkohol- och drogpolicy. Tyvärr ser vi att många branscher och segment är eftersatta i det avseendet – samhället idag ser väsentligt annorlunda ut än för bara 10 år sedan och vikten proaktivitet inom detta område blir bara större och större.

I vissa fall har, eller utarbetar företag en policy på egen hand men oftast agerar Svenska Drogtester AB sparringpartner och sakkunnig konsult vid framtagandet av en alkohol och drogpolicy.

Från norr till söder

Vi åker till hundratals arbetsplatser varje år och utför alkohol och drogkontroller men den vanligaste metoden är slumpmässiga alkohol och drogtester. Svenska Drogtester AB kommer till er arbetsplats oavsett plats.

Slumpmässiga alkohol och drogtester
Slumpmässiga alkohol och drogtester

Metod

Metoden vi använder kallar vi STRIK och det står för Screening, Test, Resultat, Ingripande och Konsekvens. STRIK bygger på fem steg, som alla är lika viktiga, både enskilt och tillsammans. I de flesta fall är provlämnaren klar efter Screening, Test och Resultat men vid de tillfällen där vi måste gå vidare till Ingripande och Konsekvens dvs vid positiva resultat är vår interna erfarenhet och kunskap extra viktigt.

Svenska Drogtester AB följer riktlinjerna EWDTS (European Laboratory Guidelines for Legally Defensible Workplace Drug Testing) i vår process STRIK. Vårt laboratorium följer alla riktlinjerna för att säkerställa en säker uppgiftshantering genom hela kedjan från provtagning till analys till resultat-utlämning. Vi tar också hänsyn till PUL samt Dataskyddsförordningen, GDPR, i hanteringen av känsliga uppgifter.

När vi utför slumpvisa drogtester på arbetsplatser testar vi för:

THC = Cannabis
OPI = Opiater
AMP = Amfetamin
MET = Metamfetamin
BZO = Bensodiazepiner
COC = Kokain
BUP = Buprenorfin
MTD = Metadon

KET = Ketamin
FYL = Fentanyl
TML = Tramadol
MDMA = Ecstasy
MOP = Opiater
OXY = Oxikodon
EDDP = Metadon metabolit
CRE = Kreatinin

PCP = Fencyklidin
ETG = Alkohol
PRE = Pregbalin
LSD = Lysergsyradietylamid
Oxi = Oxidanter
pH = pH värde
PPX = Propoxifen
FYL = Fentanyl

Svenska Drogtester AB erbjuder:

  • Alkohol & Drogpolicy
  • Slumpmässiga alkohol och drogtester för arbetsplats
  • Drogtest för körkort
  • Alkohol- och drogtest vid nyanställning
  • Incidentsberedskap
  • Utbildning för HR och chefer
  • Föreläsning och workshops
slumpmässiga alkohol och drogtester