Svenska Drogtester AB – För en drogfri arbetsplats

Svenska Drogtester AB bildades 2017 i syfte att erbjuda de mest effektiva och prisvärda lösningarna för alkohol- och drogtester, både för offentlig och privat sektor. Sedan starten har vi levererat screenings, alkohol- och drogtester, åtgärdsprogram samt stödinsatser till många kommuner och företag med stor framgång.

Med oss som partner kan beställaren räkna med att få bästa möjliga kvalitet och kompetens tillsammans med bästa möjliga pris. Svenska Drogtester AB erbjuder också en universell prisgaranti där vi matchar alla konkurrenters priser. Idag hjälper vi kunder i hela Sverige med olika lösningar för att deras arbetsmiljö ska blir bättre och säkrare.

Varje företag i Sverige står inför ett tydligt val som arbetsgivare. Vi blundar antingen och accepterar dem besvärliga konsekvenserna som missbruk kan leda till eller så tar vi kontroll över situationen. När vi väljer det sistnämnda kan vi bidra till en ofta livsavgörande förändring för våra medarbetare. Svenska Drogtester stärker organisationen, ledarskapet, resultatet och i slutändan vår position som företag.

Hos oss är relationen alltid i fokus när det gäller relationen till vår beställare men också relationen till individen som ska testas. Förståelse, ärlighet och proaktivitet är ledord för hur vi ser på vårt, ofta, komplexa uppdrag. Vi tar vårt ansvar på största allvar och hanterar varje enskilt testtillfälle med samma strävan om kvalitet, diskretion och likvärdighet. sätter stort värde och stolthet i vår insats att ta en, för många människor, potentiellt kränkande och intrusiv situation och vända denna till en värdig och bekväm upplevelse. Vi tillhandahåller alltid pålitlig och relevant information till vår uppdragsgivare. Svenska Drogtester AB följer riktlinjerna EWDTS (European Laboratory Guidelines for Legally Defensible Workplace Drug Testing).

I vår personalstyrka finner ni socionomer, arbetsterapeuter , läkare/sjuksköterskor, behandlingspedagoger, laboratorietekniker och beteendevetare.