Svenska Drogtester AB

Svenska Drogtester AB bildades 2017 i syfte att erbjuda de mest effektiva och prisvärda lösningarna för alkohol- och drogtester, både för offentlig och privat sektor. Sedan starten har vi levererat screenings, alkohol- och drogtester, åtgärdsprogram samt stödinsatser till många kommuner och företag med stor framgång.
Med oss som partner kan beställaren räkna med att få bästa möjliga kvalitet och kompetens tillsammans med bästa möjliga pris – det är vår paroll. Svenska Drogtester AB erbjuder också en universell prisgaranti där vi matchar alla konkurrenters priser.

Hos oss är relationen alltid i fokus när det gäller relationen till vår beställare men också relationen till individen som ska testas – förståelse, ärlighet och proaktivitet är ledord för hur vi ser på vårt, ofta, komplexa uppdrag. Vi tar vårt ansvar på största allvar och hanterar varje enskilt testtillfälle, test och varje enskild individ med samma strävan om kvalitet, diskretion och likvärdighet. Vi sätter stort värde och stolthet i vår insats att ta en, för många människor, potentiellt kränkande och intrusiv situation och vända denna till en värdig och bekväm upplevelse samtidigt som vi tillhandahåller pålitlig och relevant information till vår uppdragsgivare.

I vår personalstyrka finner ni socionomer, arbetsterapeuter , läkare/sjuksköterskor, behandlingspedagoger, laboratorietekniker och beteendevetare.