Skip to main content

Detektionstider

En screening mäter utifrån ett givet gränsvärde (cut-off) uttryckt i ng/ml urin. Gränsvärdet bestämmer hur mycket narkotika det minst måste vara i urinen för att provet ska visa ett positivt resultat.

Detektionstider och cut-off

Om man tar ett cannabistest (THC) med ett gränsvärde på t.ex. 200 ng/ml eller mer betyder det att koncentrationen av cannabis i urinen ska vara över 200 ng/ml för att resultatet av screeningen ska bli positivt. Tar man ett THC-test med gränsvärdet 50 ng/ml betyder det att koncentrationen ska vara över 50 ng/ml för att generera ett positivt svar. Följaktligen betyder detta att om koncentrationen av cannaibs är t.ex. 75 ng/ml så blir svaret positivt vid gränsvärdet 50 ng/ml men negativt vid gränsvärdet 200 ng/ml.

Detektionstiden talar om hur länge man kan spåra drogen. Tiden kan variera från person till person beroende på flera faktorer: ålder, intagets mängd, eventuell utspädning av urinen, leverfunktion m.m.

En person i blå skyddskläder och vita skyddshandskar håller i en kopp med urin och två teststickor som används vid drogtestning.

Detektionstider och gränsvärden - urin

Narkotika

Cut-off(ng/ml)*

Detektionstid(urin)*

Alkohol EtG (metabolit)

 • 1500 (ng/ml)
 • Upp till 2 dygn

Buprenorfin/Subutex

Ämnet är ett kraftigt smärtstillande preparat tillhörande gruppen opioider och är narkotikaklassat. Det är också starkt beroendeframkallande.

 • 10 (ng/ml)
 • Upp till 3 dygn

Bensodiazepiner

Bensodiazepiner har samma verkningsmekanism som barbiturater; de binder till en modulatorisk subenhet på GABA-receptorn vilket leder till ökat inflöde av kloridjoner när GABA binder till receptorn.

 • 300 (ng/ml)
 • Upp till 10 dygn
 • (Oxazepam och Diazepam upp till 4 veckor)

Barbiturater

Barbiturater har samma verkningsmekanism som bensodiazepiner; de binder till en modulatorisk subenhet på GABA-receptorn vilket leder till ökat inflöde av kloridjoner när GABA binder till receptorn.

 • 300 (ng/ml)
 • Upp till 14 dygn

Amfetamin

Amfetamin är centralstimulerande, det vill säga hela ditt centrala nervsystem påverkas. Mindre doser kan ge dig känslor av ökad energi, vakenhet och medvetenhet.

 • 300 (ng/ml) / 500 (ng/ml) / 1000(ng/ml)
 • Upp till 4 dygn

Cannabis

Cannabis ger både psykiska och fysiska effekter på människan, däribland en känsla av att man är “hög” eller “stenad”, förändringar av perceptionsförmågan, höjd sinnesstämning, och en ökad aptit.

Kortvariga biverkningar innefattar ett nedsatt korttidsminne, muntorrhet, försämrad motorik, röda ögon samt en upplevd paranoia eller ångest. På längre sikt kan cannabis leda till beroende, till en sämre mental förmåga för dem som började använda drogen som tonåringar samt till beteendestörningar hos de barn vars mödrar använt cannabis under graviditeten.

 • 20 (ng/ml)
 • 20 (ng/ml)
 • 20 (ng/ml)
 • 50 (ng/ml)
 • 50 (ng/ml)
 • 50 (ng/ml)
 • 200 (ng/ml)
 • 200 (ng/ml)
 • 200 (ng/ml)
 • 300 (ng/ml)
 • 300 (ng/ml)
 • 300 (ng/ml)
 • 800 (ng/ml)
 • 800 (ng/ml)
 • 800 (ng/ml)
 • Upp till 6 dygn vid enstaka intag*
 • Upp till 12 dygn vid sporadiskt intag*
 • Upp till 9 veckor vid dagligt intag*
 • Upp till 4 dygn vid enstaka intag*
 • Upp till 10 dygn vid sporadiskt intag*
 • Upp till 8 veckor vid dagligt intag*
 • Upp till 3 dygn vid enstaka intag*
 • Upp till 4 dygn vid sporadiskt intag*
 • Upp till 16 dygn vid dagligt intag*
 • Upp till 3 dygn vid enstaka intag*
 • Upp till 4 dygn vid sporadiskt intag*
 • Upp till 12 dygn vid dagligt intag*
 • Upp till 2 dygn vid enstaka intag*
 • Upp till 3 dygn vid sporadiskt intag*
 • Upp till 9 dygn vid dagligt intag*

EDDP (metadon metabolit)

 • 800 (ng/ml)
 • 800 (ng/ml)
 • 800 (ng/ml)
 • Upp till 4 dygn vid enstaka intag

Heroin (6AM)

Det typiska effekter, som mycket kraftig eufori, samt apati, förstoppning, illamående och eventuell uppkastning, gåshud, sömnlöshet, mios. Ruset pågår under mindre än 10 minuter tills det går över till ett vanligt morfinrus som håller i sig cirka 4-5 timmar. Under ruset uppstår en våg av välbehag och tillfredsställelse.

 • Oberoende mängd
 • Upp till 20 timmar

GHB

Substansen kan framställas syntetiskt och missbrukas ibland som berusningsmedel. GHB (komponenter i GHB) finns bland annat i medicin för narkolepsi. GHB är narkotikaklassat och förbjudet att använda i Sverige sedan år 2000.

 • Oberoende mängd
 • 6-8 timmar

Fentanyl

 • 10 (ng/ml)
 • Upp till 3 dygn vid enstaka intag

LSD

LSD påverkar framförallt psyket. Det är inte ovanligt att drabbas av obehagliga tillstånd med ångest, panik eller paranoia.

 • 10 (ng/ml)
 • Upp till 2 dygn

Klonazepam

 • 100 (ng/ml)
 • Upp till 3 dygn

Ketamin

 • 1000 (ng/ml)
 • Upp till 3 dygn

Metylfenidat

 • 300 (ng/ml)
 • Upp till 4 dygn

Metadon

 • 300 (ng/ml)
 • Upp till 14 dygn

Metamfetamin

 • 1000 (ng/ml)
 • Upp till 3 dygn

MDMA (ecstasy)

En av de vanligaste rapporterade subjektiva upplevelserna är en starkt ökad öppenhet vilket ofta leder till att personer under ruset kan berätta om sina djupaste problem och svåra upplevelser för varandra. Detta har ofta ett stort terapeutiskt värde.

 • 500 (ng/ml)
 • Upp till 2 dygn

Zopiklon (Imovane®)

 • 300 (ng/ml)
 • Upp till 1 dygn

Zolpidem (Stilnoct®)

 • 50 (ng/ml)
 • Upp till 2 dygn

Tramadol

Tramadol är starkt beroendeframkallande och kan ge svår abstinens när drogen går ur kroppen. Abstinenssymptom är kräk- ningar, svettningar, smärta i leder och stark ångest.

 • 100/200 (ng/ml)
 • Upp till 3 dygn

Pregabalin (Lyrica®)

 • 500 (ng/ml)
 • 500 (ng/ml)
 • Upp till 2 dygn vid enstaka intag
 • Upp till 5 dygn vid dagligt intag

Opiater

 • 300 (ng/ml)
 • 2000 (ng/ml)
 • Upp till 4 dygn
 • Upp till 2 dygn

PCP(Angeldust)

 • 25 (ng/ml)
 • Upp till 8 dygn

Oxikodon

 • 100 (ng/ml)
 • Upp till 3 dygn

Spice (Syntetisk THC)

 • 100 (ng/ml)
 • Upp till 2 dygn
en person med blåa skyddshanskar håller i en teststicka för drogtester och jämför resultatet mot en tabell.

Alla detektionstider är relativa, då det är individuellt hur snabbt kroppen utsöndrar ämnena. För Cannabis kan detektionstiden variera kraftigt, beroende på personens missbruk.

* Observera att gränsvärdet på en snabbtest kan variera + – 25% från angivet värde enligt internationell standard.

Detektionstider och gränsvärden - saliv

Narkotika

Cut-off(ng/ml)*

Detektionstid(saliv)

Bensodiazepiner

Bensodiazepiner har samma verkningsmekanism som barbiturater; de binder till en modulatorisk subenhet på GABA-receptorn vilket leder till ökat inflöde av kloridjoner när GABA binder till receptorn.

 • 10 (ng/ml)
 • Ca. 1 dygn

Amfetamin

Amfetamin är centralstimulerande, det vill säga hela ditt centrala nervsystem påverkas. Mindre doser kan ge dig känslor av ökad energi, vakenhet och medvetenhet.

 • 50 (ng/ml)
 • Ca. 1 dygn

Cannabis

Cannabis ger både psykiska och fysiska effekter på människan, däribland en känsla av att man är “hög” eller “stenad”, förändringar av perceptionsförmågan, höjd sinnesstämning, och en ökad aptit.

 • 100 (ng/ml)
 • Ca. 2-4 timmar

Metamfetamin

 • 50 (ng/ml)
 • Ca. 1 dygn

Opiater

 • 40 (ng/ml)
 • Ca. 1 dygn

Kokain

Kokain är mycket beroendeframkallande och ger ett kraftigt höjt blodtryck och kan, särskilt vid upprepad användning, orsaka hjärtproblem och stroke.

 • 20 (ng/ml)
 • Ca. 1 dygn