Skip to main content

Utbildning

Svenska Drogtester erbjuder i samarbete med Swedish Empowerment Center utbildningar som innehåller viktig droginformation som motiverar, inspirerar och hjälper personal och chefer på arbetsplatser.

Utbildning för ditt företag

Det har lagts stor möda och tyngd på att utbilda våra kunder då vi erbjuder utbildningar för hantering av våra snabbtester men det erbjuds även utbildningar kring missbruk. Kundens behov finns alltid i fokus för oss, därför anpassas vi utbildningar efter kundens förutsättningar och behov. Kunden bokar utbildning eller föreläsning minst två månader i förväg.

Det går att sy ihop en utbildning efter kundens behov. Svenska Drogtester har medicinsk expertis till hands då vi har regelbunden dialog med en läkare från Karolinska Universitets sjukhuset. Läkaren förser oss med aktuell information kring narkotika och missbruk. Vilket gör att Svenska drogtester hela tiden är i framkant gällande missbruksproblematik och kvalitetssäkring av kommande och nuvarande produkter.

Förebyggande och motiverande droginformation ger en ökad förståelse, medvetenhet och kunskap om droger och dess problematik i samhället. Denna information är alltid nyttig för personal och chefer som jobbar inom missbruks området. Personal inom flertalet branscher har utbildats inom missbruk. t ex Kommuner, Socialstyrelse, HVB företag, öppenvården, fotbollsklubbar, skolor och andra företag.

Utbildningar vi erbjuder

KBT – Kognitiv beteendeterapi Kognitiv beteendeterapi, KBT är en evidensbaserad terapiform som används bland annat vid ångest, depression och fobi.

CFT – Compassionfokuserad terapi Compassionfokuserad terapi (CFT) är en KBT-terapi men med inslag från anknytningsteori, evolutionsteori, hjärnforskning och mindfulnessmeditationer.

ACT – Acceptance and Commitment Therapy ACT är en beteendeterapeutisk modell för psykologi som syftar till att hjälpa människor hitta ett förhållningssätt till tankar och känslor för att kunna skapa ett rikt och värdefullt liv. Existentiell vägledning ”Mår man inte bra, så lever man inte väl”. Med ”väl” menas i det här fallet att man inte lyckats möta de grunläggande utmaningar som ingår i livet. Målet är att livet ska levas och där kan det existentiella perspektivet vara till hjälp.

Lösningsfokuserade samtal – I det lösningsfokuserade samtalet vänder man på begreppen och bygger lösningar istället för att lösa problem. Det är ett arbetssätt som många gånger öppnar upp låsta positioner och skapar framtidstro.

Handledning – Vi erbjuder handledning för individer och grupper. Vår handledning utgår från empowermentpedagogiken och vår modell Den Gemensamma Speplanen.

Mindfullness – Mindfulness är en forskningsbaserad metod och läran om att vara medvetet närvarande. Praktiskt innebär det en uppmärksamhetsträning, genom övningar.

HAP – Haschavvänjningsprogrammet HAP har en kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT) orientering med fokus på integration av känslor, kognitiv utveckling och beteendeförändring.