FAQ

FAQ = Frequently Asked Questions

Kan man manipulera ett drogtest?

  • Om du verkligen vill så kan du manipulera alla drogtester. Man skall dock veta att det är svårt och med duktiga och erfarna testare så blir det ännu svårare. Vi vet dock att det sker och det lättaste att manipulera är planerade drogtester. Med slumpmässiga drogtester vet du inte när du blir uttagen till test eller vilken dag vi kommer. Detta gör att om du vill försöka manipulera ett slumpmässigt oannonserat drogtest måste du vara förberedd varje dag på jobbet.

Varför använda slumpmässiga drogtester?

  • Ett oannonserat slumpmässigt drogtest är mycket effektivt i förebyggande syfte. Det är också ett utmärkt komplement till utbildning och information runt företagets synsätt och drogpolicy. Slumpmässiga drogtester håller drogpolicyn levande över tid och bidrar till att hjälpa medarbetare som har hamnat i ett missbruk.

Behöver vi ha drogtester inskrivna i vår alkohol- och drogpolicy?

  • Ja, det är självklart att man skriver in vad man skall genomföra i sin policy.

Hur många skall man slumpmässigt drogtesta på ett år?

  • Ett rimligt antal är ca 25 % av personalstyrkan för att nå ett adekvat antal personer och bra effekt. Detta är dock något som man kommer överens om gemensamt. Vissa företag vill testa alla, andra färre. De flesta av våra kunder testar hela personalstyrkan men vissa är styrda av regler för hur många man skall testa.

Hur många positiva drogtest hittar ni?

  • Summan i branschen är i stort sett konstant år efter år och den ligger någonstans mellan 1-2 % verifierat positiva drogtester årligen.

Hur testar ni för alkohol?

  • Vi använder oss av samma avancerade bränslecellstyrda utandningsutrustning som polisen använder. Vi kalibrerar utandningsenheterna med täta intervall för att vara säkra på vår utrustning.

Vilka substanser kan ni detektera?

  • Vi kan upptäcka alla substanser med hjälp av vår moderna utrustning, ett omfattande sortiment och specialutbildad personal. Svenska Drogtester har i samarbete med Unilabs möjlighet att utföra verifierade droganalyser för urin och saliv.

Jobbar ni i hela Sverige?

  • Ja, vi åker ut till alla arbetsplatser i hela Sverige och gör alkohol & drogprovtagningar.