Skip to main content

FAQ

Vanliga frågor om drogtestning som vi får.

Vad mer än droger ser ni i testet?

Vi ser ingenting annat än de droger vi söker efter.

Om du verkligen vill så kan du manipulera alla drogtester. Man skall dock veta att det är svårt och med duktiga och erfarna testare så blir det ännu svårare. Vi vet dock att det sker och det lättaste att manipulera är planerade drogtester. Med slumpmässiga drogtester vet du inte när du blir uttagen till test eller vilken dag vi kommer. Detta gör att om du vill försöka manipulera ett slumpmässigt oannonserat drogtest måste du vara förberedd varje dag på jobbet.

Vilken typ av droganalysmetod är att föredra?

Om kunden inte har ett specifikt önskemål om vilken / vilka droger som ska spåras rekommenderar vi urinanalys. I urin ser man betydligt längre historik än andra metoder förutom hår.

Hur går ett slumpmässigt urval till?

I urvalet jobbar vi enbart med anställningsnummer. En lista slumpas fram och de personer som blir utvalda blir ombedda att lämna prov.

Använder ni snabbtester när ni drogtestar?

Ja, vi använder både snabbtester och analyser vid provtagningar. Vi använder ett snabbtest för att få ett svar omgående, därefter skickar vi provet till analys. Den stora anledningen till varför vi använder snabbtester också handlar om att personer med narkotika i kroppen inte får befinna sig på en arbetsplats. Vi använder snabbtester bara för en snabb screening.

Vad är en MRO-Läkare?

MRO-läkare = (Medical Review Officer) En MRO-läkare har särskild kompetens i att tolka narkotikaanalyser samt kvalitetssäkra hanteringen från provtagning till provsvar. Det är den läkaren som först kontaktar medarbetaren om ett provsvar är positivt för att reda ut om det kan finnas en naturlig förklaring till det positiva testet. Exempelvis om man nyligen opererat sig och går på smärtstillande läkemedel eller om tar annan medicin på recept.

Kan man manipulera ett drogtest?

Om du verkligen vill så kan du manipulera alla drogtester. Man skall dock veta att det är svårt och med duktiga och erfarna testare så blir det ännu svårare. Vi vet dock att det sker och det lättaste att manipulera är planerade drogtester. Med slumpmässiga drogtester vet du inte när du blir uttagen till test eller vilken dag vi kommer. Detta gör att om du vill försöka manipulera ett slumpmässigt oannonserat drogtest måste du vara förberedd varje dag på jobbet.

Hur hanterar anställda ett drogtest?

För 6-7 år sedan kände vi att anställda klagade och kände sig utpekade men idag ser vi en helt annan mentalitet kring drogtester. Vi tas emot med ett enormt välkomnande då människor i Sverige har börjat inse att samhällets alla problem börjar med droger.

Hur ofta är ni ute på arbetsplatser och drogtester?

Vi är ute alla dagar i veckan och många gånger på flera arbetsplatser samtidigt i olika städer.

Varför använda slumpmässiga drogtest?

Ett oannonserat slumpmässigt drogtest är mycket effektivt i förebyggande syfte. Det är också ett utmärkt komplement till utbildning och information runt företagets synsätt och drogpolicy. Slumpmässiga drogtester håller drogpolicyn levande över tid och bidrar till att hjälpa medarbetare som har hamnat i ett missbruk.

Behöver vi ha drogtester inskrivna i vår alkohol- och drogpolicy?

Ja, det är självklart att man skriver in vad man skall genomföra i sin policy.

Hur många skall man slumpmässigt drogtesta på ett år?

Ett rimligt antal är ca 25 % av personalstyrkan för att nå ett adekvat antal personer och bra effekt. Detta är dock något som man kommer överens om gemensamt. Vissa företag vill testa alla, andra färre. De flesta av våra kunder testar hela personalstyrkan men vissa är styrda av regler för hur många man skall testa.

Varför tar ni A och B-prov?

För att möjliggöra omkörning av prov vid fall där svaret bestrids behöver man ta både A- och B-prov. Om A-provet är positivt gör man ytterligare en analys av A-provet för att vara 100% säker på provresultatet. B-provet till alla provsvar sparas i upp till 24 mån på labb utifall ärendet skulle överprövas i domstol.

Testar ni på natten?

Summan i branschen är i stort sett konstant år efter år och den ligger någonstans mellan 1-2 % verifierat positiva drogtester årligen.

Spårar ni även läkemedel?

Ja. Vi utför våra tester så att det passar kundens verksamhet. Exempelvis slumpmässig testning på medarbetare som jobbar nattskift.

Vad kan man förvänta sig för utfall av slumpmässig drogtestning?

Vår statistik visar att ca 5% testar positivt första året. Därefter kan man förvänta sig en reducering på 50% år 2.

Testar ni för alkohol?

Ja. Vi använder oss av samma utandnings utrustning som polisen använder.

Vilka är dem vanligaste substanserna ni får träff på?

Cannabis, Opiater, Kokain, Amfetamin och Bensodiazepiner.

Hur många positiva drogtest hittar ni?

Summan i branschen är i stort sett konstant år efter år och den ligger någonstans mellan 1-2 % verifierat positiva drogtester årligen.

Skiljer missbruket sig från stad till stad?

Ja, vi har sett att det är betydligt vanligare att få träff på olagliga substanser i större städer som exempelvis Stockholm.
I glesbygden på träffar vi också på substanser men inte i lika utsträckning som i större städer.

Hur vanligt har det blivit att en arbetsgivare önskar drogtesta sin personal?

Vi ser en en otroligt skillnad idag jämfört med för några år sedan. Många företag kontaktar oss för utbildningar, drogtester och etablering drogpolicy. Drogtester i arbetslivet kommer bli en del av arbetet om några år. Vi tror så långt att det kommer ske lagändringar att alla anställda måste drogtestas några gånger per år.

Hur testar ni för alkohol?

Vi använder oss av samma avancerade bränslecellstyrda utandningsutrustning som polisen använder. Vi kalibrerar utandningsenheterna med täta intervall för att vara säkra på vår utrustning.

Vilka substanser kan ni detektera?

Vi kan upptäcka alla substanser med hjälp av vår moderna utrustning, ett omfattande sortiment och specialutbildad personal. Svenska Drogtester har i samarbete med Unilabs möjlighet att utföra verifierade droganalyser för urin och saliv.

Jobbar ni i hela Sverige?

Ja, vi åker ut till alla arbetsplatser i hela Sverige och gör alkohol & drogprovtagningar.