Skip to main content

Korsreaktion

Olika droger ger korsreaktion med varandra, och det kan vara bra att veta vilka och vad som kan ske. I denna lista finner du de läkemedel och substanser vi vet ger och inte ger positiva utslag på drogtester – korsreaktion för olika läkemedel och substanser.

Fentanyl

Ger positivt utslag på Fentanyl-test

Finns i dessa läkemedel: 

Abstral, Actiq, Buspiron, Durogesic, Effentora, Leptanal, Matrifen, Rojunil

Fexofenadin

Ger positivt utslag på Tramadol-test

Finns i dessa läkemedel: 

Allegra, Altifex, Nefoxef, Telfast

Alprazolam

Ger positivt utslag på bensodiazepin-test

Finns i dessa läkemedel: 

Alprazolam, Xanor Depot

Zolpidem

Ger positivt utslag på Zolpidem-test

Finns i dessa läkemedel: 

Ambien, Ambien CR, Hypnogen, Intermezzo, Sanval, Stilnoct®, Stilnox, Sublinox, Zolfresh, Zolpidem, Zolsana, Zonadin

Buspiron

Ger positivt utslag på Fentanyl-test

Finns i dessa läkemedel: 

Anksilon, Buspiron

Nitrazepam

Ger positivt utslag på bensodiazepin-test

Finns i dessa läkemedel: 

Apodorm, Mogadon

Kodein

Ger positivt utslag på opiat-test

Finns i dessa läkemedel: 

Kodein, Kodimagnyl, Panocod, Treo Comp

Diklofenak

Ger positivt utslag på bensodiazepin-test

Finns i dessa läkemedel: 

Arthrotec, Diklofenak, Medofenac, Voltaren

Dexamfetaminsulfat

Ger positivt utslag på amfetamin-test

Finns i dessa läkemedel: 

Attentin

Ciproxin

Ger positivt utslag på Amfetamin-test

Finns i läkemedlet: 

Ciproxin

Melatonin

Ger positivt utslag på EDDP-test

Finns i dessa läkemedel: 

Circadin

Etylmorfin

Ger positivt utslag på opiat-test

Finns i dessa läkemedel: 

Cocillana-Etylfin, Depolan, Lepheton

Metylfenidat

Ger positivt utslag på metylfenidat-test

Finns i dessa läkemedel: 

Concerta, Medikinet, Ritalin®

Morfin

Ger positivt utslag på opiat-test

Finns i dessa läkemedel: 

Contalgin, Dolcontin, Doltard, Malfin, Morfin, Morfin-Skopolamin, Oramorph

Dextropropoxifen

Ger positivt utslag på  Propoxifen-test

Finns i dessa läkemedel: 

Dexofen, Distalgesic, Doleron, Doloxene

Diclazepam

Ger positivt utslag på bensodiazepin-test

Finns i dessa läkemedel: 

Diclazepam

Diklofenak

Ger positivt utslag på bensodiazepin-test

Finns i dessa läkemedel: 

Arthrotec, Diklofenak, Medofenac, Voltaren

Hydromorfon

Ger positivt utslag på opiat-test

Finns i dessa läkemedel: 

Dilaudid-Atropin, Palladon

Pseudoefedrin

Ger positivt utslag på amfetamin-test

Finns i dessa läkemedel: 

Disofrol

Paracetamol

Ger positivt utslag på propoxifen-test

Finns i dessa läkemedel: 

Distalgesic

Oxazepam

Ger positivt utslag på bensodiazepin-test

Finns i dessa läkemedel: 

Oxascand

Naloxone

Ger positivt utslag på opiat-test

Finns i dessa läkemedel: 

Narcanti

Naltrexon

Ger positivt utslag på oxikodon-test

Finns i dessa läkemedel: 

Naltrexone

Pregabalin

Ger positivt utslag på pregabalin-test

Finns i dessa läkemedel: 

Lyrica®

Morfinklorid

Ger positivt utslag på opiat-test

Finns i dessa läkemedel: 

Opidol, Spasmofen

Alfentanil

Ger positivt utslag på fentanyl-test

Finns i dessa läkemedel: 

Rapifen

Oxikodon

Ger positivt utslag på oxikodon-test

Finns i dessa läkemedel: 

OxyContin, OxyNorm, Targiniq

Labetalol

Ger positivt utslag på amfetamin-test

Finns i dessa läkemedel: 

Trandate

Fenoximetylpenicillin

Ger positivt utslag på spice-test

Finns i dessa läkemedel: 

Tikacillin

Diazepam

Ger positivt utslag på bensodiazepin-test

Finns i dessa läkemedel: 

Stesolid

Sufentanil

Ger positivt utslag på fentanyl-test

Finns i dessa läkemedel: 

Sufenta

Risperidon

Ger positivt utslag på fentanyl-test

Finns i dessa läkemedel: 

Risperidon

Tramadol

Ger positivt utslag på Tramadol-test

Finns i dessa läkemedel: 

Dolo, Efexor, Nobligan, Tiparol, Tradolan, Tramadol

Midazolam

Ger positivt utslag på bensodiazepin-test

Finns i dessa läkemedel: 

Midazolam, Dormicum

Disopyramid

Ger positivt utslag på EDDP- och klonazepam-testet

Finns i dessa läkemedel: 

Disopyramid

Efedrin

Ger positivt utslag på metamfetamin-test

Finns i dessa läkemedel: 

Efedrin, Lergigan Comp, Mollipect,

Venlafaxin

Ger positivt utslag på tramadol-test

Finns i dessa läkemedel: 

Exefor, Venlafaxin

Hyoscyamin

Ger positivt utslag på metamfetamin-test

Finns i dessa läkemedel: 

Egazil

Selegilin

Ger positivt utslag på amfetamin-test

Finns i dessa läkemedel: 

Eldepryl, Selegilin

Lisdexamfetamin

Ger positivt utslag på amfetamin-test

Finns i dessa läkemedel: 

Elvanse

Ethyl Glucuronide - ETG

Ger positivt utslag på ETG-test

Finns i dessa läkemedel: 

Ethyl Glucuronide (Ethanol metabolit)

Fluticasonpropionat

Ger positivt utslag på tramadol-test

Finns i läkemedlet: 

Flixonase®

Flunitrazepam

Ger positivt utslag på bensodiazepin-test

Finns i dessa läkemedel: 

Fluscand

Gabapentin

Ger positivt utslag på lyrica- och oxikodon-test

Finns i dessa läkemedel: 

Gabapentin

Flukloxacillin

Ger positivt utslag på spice-test

Finns i dessa läkemedel: 

Heracillin

Heroin

Ger positivt utslag på opiat- och 6-AM-test

Finns i dessa läkemedel: 

Heroin

Klonazepam

Ger positivt utslag på Klonazepam-test

Finns i dessa läkemedel: 

Durbis Retard, Iktorivil, Rivotril, Temesta

Zopiklon

Ger positivt utslag på Zopiklon-test

Finns i dessa läkemedel: 

Imovane®

Ranitidin

Ger positivt utslag på metamfetamin-test

Finns i dessa läkemedel: 

Inside, Rani-Q, Ranitidin, Stomacid, Zantac

Paliperidon

Ger positivt utslag på fentanyl-test

Finns i dessa läkemedel: 

Invega

Lamotrigin

Ger positivt utslag på spice- och EDDP-test

Finns i dessa läkemedel: 

Lamictal, Lamotrigin

Prometazin

Ger positivt utslag på EDDP-test

Finns i dessa läkemedel: 

Lergigan

Prometazin

Ger positivt utslag på EDDP-test

Finns i dessa läkemedel: 

Lergigan

ketoprofen

Ger positivt utslag på bensodiazepin-test

Finns i dessa läkemedel: 

Orudis

Buprenorfin

Ger positivt utslag på Buprenorfin-test

Finns i dessa läkemedel: 

Norspan, Quetiapin, Suboxone, Subutex, Temgesic

Naproxen

Ger positivt utslag på bensodiazepin-test

Finns i dessa läkemedel: 

Naproxen

Mirtazapin

Ger positivt utslag på EDDP-test

Finns i dessa läkemedel: 

Mirtazapin

Fenylpropanolamin

Ger positivt utslag på amfetamin-test

Finns i dessa läkemedel: 

Rinexin, Rinomar

Quetiapin

Ger positivt utslag på metadon- och buprenorfin-test

Finns i dessa läkemedel: 

Quetiapin

Imipamine

Ger positivt utslag på opiat-test

Finns i dessa läkemedel: 

Tofranil

Lorazepam

Ger positivt utslag på klonazepam-test

Finns i dessa läkemedel: 

Temesta

Efavirenz

Ger positivt utslag på THC-test

Finns i dessa läkemedel: 

Stocrin

Sertralin

Ger positivt utslag på acl-test

Finns i dessa läkemedel: 

Sertralin, Zoloft

Anervan

Substanser: Ergotaminartrat, klorcyklizinhydroklorid, koffein, meprobamat

Bricanyl

Substanser: Terbutalin

Budenosid

Substanser: Budenosid

Campral

Substanser: Akamprosat

Cisordinol

Substanser: Zuklopentixol

Primodium

Substanser: Loperamid

Pegitron

Substanser: Peginterferon

Levaxin

Substanser: Levotyroxin

Tegretol

Substanser: Karbamazepin

Reliflex

Substanser: Nabumeton

Ergenyl

Substanser: Valproinsyra

Fluanxol

Substans: Flupentixol

Fontex

Substans: Fluoxetin

Hermolpesin

Substans: Karbamazepin

Ketogan

Substanser: Ketobemidon

Petidin

Substanser: Petidin

Omeprasol

Substanser: Omeprazol

Theralen

Substanser: Alimemazin

Sonata

Substanser: Zaleplon

Propavan

Substanser: Propiomazin

Ingen drogtest (screening) är 100% säker eller juridisk giltig

Har man ett positivt resultat på en drogtest (screeningsanalys), men personen nekar att ha intagit droger, bör man få utfört en konfirmatorisk analys (GC/MS-analys) på ett laboratorium. En GC/MS analys (konfirmatorisk analys) är juridisk giltig. Man får inte enbart dömma utifrån en drogtest (screeningsanalys), om det uppstår tvivel om resultatet.

En drogtest mäter utifrån ett givet gränsvärde(cut-off) i ng/ml. Gränsvärdet bestämmer hur mycket droger det skall finnas i urinen för att ge ett positivt resultat. Om man t.ex tar en cannabistest (THC) med ett gränsvärde på 50 ng/ml, betyder det att koncentrationen av cannabis i urinen skall vara över 50 ng/ml för att ge ett positivt resultat på testen.

Eftersom screeningsanalyser (både drogtest och laboratorie screeningsanalyser) söker mycket brett, kan det uppstå problem med vissa läkemedel och hälsokostmedicin, som kan ge ett positivt resultat på testen. Ett klassisk exempel är kodein från t.ex kodymagnyl som ”slår ut” på opiattesten. När läkemedel och andra “vanliga” preparat slår ut på en drogtest (screeningsanalys), kallas det korssreaktion.

En kvinna iförd vit läkarrock som tittar på något i ett mikroskop i förgrunden, medan en man står lutad över en dator i bakgrunden.