Korsreaktion

Korsreaktion för olika läkemedel och substanser. I denna lista finner du de läkemedel och substanser vi vet ger och inte ger positiva utslag på drogtester.

Lista över läkemedel och substanser som KAN ge positiva utslag på drogtester

Abstral
Ger positivt utslag på fentanyl-testet
Substans: Fentanyl

Actiq
Ger positivt utslag på fentanyl-testet
Substans: Fentanyl

Allegra
Ger positivt utslag på tramadol-testet
Substans: Fexofenadin

Alprazolam
Ger positivt utslag på bensodiazepin-testet
Substans: Alprazolam

Altifex
Ger positivt utslag på tramadol-testet
Substans: Fexofenadin

Ambien
Ger positivt utslag på zolpidem-testet
Substans: Zolpidem

Ambien CR
Ger positivt utslag på zolpidem-testet
Substans: Zolpidem

Anksilon
Ger positivt utslag på fentanyl-testet
Substans: Buspiron

Apodorm
Ger positivt utslag på bensodiazepin-testet
Substans: Nitrazepam

Ardinex
Ger positivt utslag på opiat-testet
Substans: Kodein

Arthrotec
Kan ge positivt utslag på bensodiazepin-testet
Substans: Diklofenak

Attentin
Ger positivt utslag på amfetamin-testet
Substans: Dexamfetaminsulfat

Buspiron
Kan ge positivt utslag på fentanyl-testet
Substans: Buspiron

Ciproxin
Ger positivt utslag på amfetamin-testet
Substans: Ciproxin

Circadin
Ger positivt utslag på EDDP-testet
Substans: Melatonin

Citodon
Ger positivt utslag på opiat-testet
Substans: Kodein

Cocillana-Etylfin
Ger positivt utslag på opiat-testet
Substans: Etylmorfin

Concerta
Ger positivt utslag på metylfenidat-testet
Substans: metylfenidat

Contalgin
Ger positivt utslag på opiat-testet
Substans: Morfin

Depolan
Ger positivt utslag på opiat-testet
Substans: Etylmorfin

Dexofen
Ger positivt utslag på Propoxifen-testet
Substans: Dextropropoxifen

Diclazepam
Kan ge positivt utslag på bensodiazepin-testet
Substans: Diclazepam (RC-drogen)

Diklofenak
Kan ge positivt utslag på bensodiazepin-testet
Substans: Diklofenak

Dilaudid-Atropin
Kan ge positivt utslag på opiat-testet
Substans: Hydromorfon

Disofrol
Kan ge positivt utslag på amfetamin-testet
Substans: Pseudoefedrin

Distalgesic
Ger positivt utslag på Propoxifen-testet
Substans: Dextropropoxifen och Paracetamol

Dolcontin
Ger positivt utslag på opiat-testet
Substans: Morfin

Doleron
Ger poistivt utslag på Propoxifen-testet
Substans: Dextropropoxifen

Dolol
Ger poistivt utslag på Tramadol-testet
Substans: Tramadol

Doloxene
Ger positivt utslag på Propoxifen-testet
Substans: Dextropropoxifen

Doltard
Ger positivt utslag på opiat-testet
Substans: Morfin

Dormicum
Ger positivt utslag på bensodiazepin-testet
Substans: Midazolam

Durbis Retard
Kan ge positivt utslag på EDDP- och klonazepam-testet
Substans: Disopyramid

Durogesic
Ger positivt utslag på Fentanyltestet
Substans: Fentanyl

Efedrin
Kan ge positivt utslag på metamfetamin- och amfetamin-testet
Substans: Efedrin

Effentora
Ger positivt utslag på fentanyl-testet
Substans: Fentanyl

Efexor
Kan ge positivt utslag på tramadol-testet
Substans: Venlafaxin

Egazil
Kan ge positivt utslag på metamfetamin-testet
Substans: Hyoscyamin

Eldepryl
Kan ge positivt utslag på amfetamin-testet
Substans: Selegilin

Elvanse
Kan ge positivt utslag på amfetamin-testet
Substans: Lisdexamfetamin

Ethyl Glucuronide – ETG
Ge positivt utslag på ETG-testet
Substans: Ethyl Glucuronide (Ethanol metabolit)

Flixonase®
Ger positivt utslag på tramadol-testet
Substans: Fluticasonpropionat

Fluscand
Ger positivt utslag på bensodiazepin-testet
Substans: Flunitrazepam

Gabapentin
Ger positivt utslag på lyrica-testet
Substans: Gabapentin

Gabapentin
Ger positivt utslag på oxikodon-testet
Substans: Gabapentin

Heracillin
Ger positivt utslag på spice-testet
Substans: Flukloxacillin

Heroin
Ger positivt utslag på opiat-testet og 6-AM-testet
Substans: Heroin (6-AM)

Hypnogen
Ger positivt utslag på zolpidem-testet
Substans: Zolpidem

Iktorivil
Ger positivt utslag på klonazepam-testet
Substans: Klonazepam

Imovane®
Ger positivt utslag på zopiklon-testet
Substans: Zopiklon

Inside
Kan ge positivt utslag på metamfetamin-testet
Substans: Ranitidin

Instanyl
Ger positivt utslag på fentanyl-testet
Substans: Fentanyl

Intermezzo
Ger positivt utslag på zolpidem-testet
Substans: Zolpidem

Invega
Ger positivt utslag på fentanyl-testet
Substans: Paliperidon

Kodein
Ger positivt utslag på opiat-testet
Substans: Kodein

Kodimagnyl
Ger positivt utslag på opiat-testet
Substans: Kodein

Lamictal
Ger positivt utslag på spice-testet
Substans: Lamotrigin

Lamotrigin
Kan ge positivt utslag på spice-testet och EDDP-testet
Substans: Lamotrigin

Lepheton
Kan ge positivt utslag på metamfetamin-testet och opiat-testet
Substanser: Efedrin och Etylmorfin

Leptanal
Ger positivt utslag på fentanyl-testet
Substans: Fentanyl

Lergigan Comp
Ger positivt utslag på met-amfetamin-testet och Ketamin-testet
Substans: Efedrin

Lergigan
Kan ge positivt utslag på EDDP-testet
Substans: Prometazin

Lyrica®
Ger positivt utslag på Pregabalin-testet
Substans: Pregabalin

Malfin
Ger positivt utslag på opiat-testet
Substans: Morfin

Matrifen
Ger positivt utslag på Fentanyltestet
Substans: Fentanyl

Medikinet
Ger positivt utslag på metylfenidat-testet
Substans: Metylfenidat

Medofenac
Kan ge positivt utslag på bensodiazepin-testet
Substans: Diklofenak

Metamina
Kan ge positivt utslag på amfetamin-testet
Substans: dexamfetamin

Midazolam
Kan ge positivt utslag på bensodiazepin-testet
Substans: Midazolam

Mirtazapin
Kan ge positivt utslag på EDDP-testet

Mogadon
Ger positivt utslag på bensodiazepin-testet
Substans: Nitrazepam

Mollipect
Kan ge positivt utslag på metamfetamin- och amfetamin-testet
Substans: Efedrin

Morfin
Ger positivt utslag på opiat-testet
Substans: Morfin

Morfin-Skopolamin
Ger positivt utslag på opiat-testet
Substans: Morfin

Naltrexone
Kan ge positivt utslag på oxikodon-testet
Substans: Naltrexon

Naproxen
Kan ge positivt utslag på bensodiazepin-testet
Substans: Naproxen

Narcanti
Kan ge positivt utslag på opiat-testet
Substans: Naloxone

Nefoxef
Kan ge positivt utslag på tramadol-testet
Substans: Fexofenadin

Nobligan
Ger utslag på tramadol-testet
Substans: Tramadol

Norspan
Ger utslag på buprenorfin-testet
Substans: Buprenorfin

Opidol
Kan ge positivt utslag på opiat-testet
Substans: Morfinklorid

Oramorph
Ger positivt utslag på opiat-testet
Substans: Morfin

Orudis
Kan ge positivt utslag på bensodiazepin-testet
Substans: ketoprofen

Oxascand
Ger positivt utslag på bensodiazepin-testet
Substans: Oxazepam

OxyContin
Ger positivt utslag på oxikodon-testet
Substans: Oxikodon

OxyNorm
Ger positivt utslag på oxikodon-testet
Substans: Oxikodon

Palladon
Ger positivt utslag på opiat-testet
Substans: Hydromorfon

Panocod
Ger positivt utslag på opiat-testet
Substans: Kodein

Quetiapin
Kan ge positivt utslag på metadon- och buprenorfin-testet
Substans: Quetiapin

Rani-Q
Kan ge positivt utslag på metamfetamin-testet
Substans: Ranitidin

Ranitidin
Kan ge positivt utslag på metamfetamin-testet
Substans: Ranitidin

Rapifen
Ger positivt utslag på fentanyl-testet
Substans: Alfentanil

Rinexin
Kan ge positivt utslag på amfetamin-testet
Substans: Fenylpropanolamin

Rinomar
Kan ge positivt utslag på amfetamin-testet
Substans: Fenylpropanolamin

Risperidon
Ger positivt utslag på fentanyl-testet
Substans: Risperidon

Ritalin®
Ger positivt utslag på metylfenidat-testet
Substans: Metylfenidat

Rivotril
Ger positivt utslag på klonazepam-testet
Substans: Klonazepam

Rojunil
Ger postivt utslag på Fentanyl-testet
Substans: Fentanyl

Sanval
Ger positivt utslag på zolpidem-testet
Substans: Zolpidem

Selegilin
Kan ge positivt utslag på amfetamin-testet
Substans: Selegilin

Sertralin
Kan ge positivt utslag på acl-testet
Substans: Sertralin

Sobril
Ger positivt utslag på bensodiazepin-testet
Substans: Oxazepam

Spasmofen
Kan ge positivt utslag på opiat-testet
Substans: Morfinklorid

Stesolid
Ger positivt utslag på bensodiazepin-testet
Substans: Diazepam

Stilnoct®
Ger positivt utslag på zolpidem-testet
Substans: Zolpidem

Stilnox
Ger positivt utslag på zolpidem-testet
Substans: Zolpidem

Stocrin
Kan ge positivt utslag på THC-testet
Substans: Efavirenz

Stomacid
Kan ge positivt utslag på metamfetamin-testet
Substans: Ranitidin

Sublinox
Ger positivt utslag på zolpidem-testet
Substans: Zolpidem

Suboxone
Ger positivt utslag på buprenorfin-testet
Substans: Buprenorfin

Subutex
Ger positivt utslag på buprenorfin-testet
Substans: Buprenorfin

Sufenta
Ger positivt utslag på fentanyl-testet
Substans: Sufentanil

Targiniq
Ger positivt utslag på oxikodon-testet
Substans: Oxikodon och Naloxon

Telfast
Ger positivt utslag på tramadol-testet
Substans: Fexofenadin

Temesta
Ger positivt utslag på klonazepam-testet
Substans: Lorazepam

Temgesic
Ger positivt utslag på buprenorfin-testet
Substans: Buprenorfin

Tikacillin
Ger positivt utslag på spice-testet
Substans: Fenoximetylpenicillin

Tiparol
Ger utslag på tramadol-testet
Substans: Tramadol

Tofranil
Kan ge positivt utslag på opiat-testet
Substans: Imipamine

Tradolan
Ger utslag på tramadol-testet
Substans: Tramadol

Tramadol
Ger utslag på tramadol-testet
Substans: Tramadol

Trandate
Kan ge positivt utslag på amfetamin-testet
Substans: Labetalol

Treo Comp
Ger positivt utslag på opiat-testet
Substans: Kodein

Venlafaxin
Kan ge positivt utslag på tramadol-testet
Substans: Venlafaxin

Voltaren
Kan ge positivt utslag på bensodiazepin-testet
Substans: Diklofenak

Voxra
Kan ge positivt utslag på amfetamin-testet
Substans: Bupropion

Xanor Depot
Ger positivt utslag på bensodiazepin-testet
Substans: Alprazolam

Zantac
Kan ge positivt utslag på metamfetamin-testet
Substans: Ranitidin

Zolfresh
Ger positivt utslag på zolpidem-testet
Substans: Zolpidem

Zoloft
Kan ge positivt utslag på bensodiazepin-testet
Substans: Sertralin

Zolpidem
Ger positivt utslag på zolpidem-testet
Substans: Zolpidem

Zolsana
Ger positivt utslag på zolpidem-testet
Substans: Zolpidem

Zonadin
Ger positivt utslag på zolpidem-testet
Substans: Zolpidem

Lista över läkemedel och substanser som INTE kan ge positiva utslag på drogtester

Anervan
Ger inget utslag på något drogtest
Substanser: Ergotaminartrat, klorcyklizinhydroklorid, koffein, meprobamat

Bricanyl
Ger inget utslag på något drogtest
Substans: Terbutalin

Budenosid
Ger inget utslag på något drogtest
Substans: Budenosid

Campral
Ger inget utslag på något drogtest
Substans: Akamprosat

Cisordinol
Ger inget utslag på något drogtest
Substans: Zuklopentixol

Ergenyl
Ger inget utslag på något drogtest
Substans: Valproinsyra

Fluanxol
Ger inget utslag på något drogtest
Substans: Flupentixol

Fontex
Ger inget utslag på något drogtest
Substans: Fluoxetin

Hermolpesin
Ger inget utslag på något drogtest
Substans: Karbamazepin

Ketogan
Ger inget utslag på något drogtest
Substans: Ketobemidon

Levaxin
Ger inget utslag på något drogtest
Substans: Levotyroxin

Omeprasol
Ger inget utslag på något drogtest
Substans: Omeprazol

Pegitron
Ger inget utslag på något drogtest
Substans: Peginterferon

Petidin
Ger inget utslag på något drogtest
Substans: Petidin

Primodium
Ger inget utslag på något drogtest
Substans: Loperamid

Propavan
Ger inget utslag på något drogtest
Substans: Propiomazin

Reliflex
Ger inget utslag på något drogtest
Substans: Nabumeton

Sonata
Ger inget utslag på något drogtest
Substans: Zaleplon

Tegretol
Ger inget utslag på något drogtest
Substans: Karbamazepin

Theralen
Ger inget utslag på något drogtest
Substans: Alimemazin

Ingen drogtest (screening) är 100% säker eller juridisk giltig

Har man ett positivt resultat på en drogtest (screeningsanalys), men personen nekar att ha intagit droger, bör man få utfört en konfirmatorisk analys (GC/MS-analys) på ett laboratorium. En GC/MS analys (konfirmatorisk analys) är juridisk giltig. Man får inte enbart dömma utifrån en drogtest (screeningsanalys), om det uppstår tvivel om resultatet.

En drogtest mäter utifrån ett givet gränsvärde(cut-off) i ng/ml. Gränsvärdet bestämmer hur mycket droger det skall finnas i urinen för att ge ett positivt resultat. Om man t.ex tar en cannabistest (THC) med ett gränsvärde på 50 ng/ml, betyder det att koncentrationen av cannabis i urinen skall vara över 50 ng/ml för att ge ett positivt resultat på testen.

Eftersom screeningsanalyser (både drogtest och laboratorie screeningsanalyser) söker mycket brett, kan det uppstå problem med vissa läkemedel och hälsokostmedicin, som kan ge ett positivt resultat på testen. Ett klassisk exempel är kodein från t.ex kodymagnyl som ”slår ut” på opiattesten. När läkemedel och andra “vanliga” preparat slår ut på en drogtest (screeningsanalys), kallas det korssreaktion.