Skip to main content

Rutiner vid drogtestning

Det är inte ovanligt att provlämnaren försöker manipulera provet på ett eller annat sätt för att få ett negativt resultat. Det är därför viktigt att ni har rutiner vid drogtestning för tar bort så många manipulations möjligheter som möjligt

Rutiner vid slumpmässiga drogtester

Drogtest som är slumpmässigt är relativt svårt att manipulera men möjligheten finns och det har även hänt att man försökt att manipulera test.

Tänk på att allt som tillförs urinprovet kan gå in och påverka resultatet. De vanligaste är:
Tvål, rengöringsmedel, tvättmedel, klorin, bikarbonat, snus, citronsyra och jäst.

Är det möjligt, utför gärna analysen på morgonurinen. Acceptera inte en liten skvätt urin på botten av muggen, tänk på att om det behövs en verifikation, krävs två rör urin. Detta för att det ackrediterade laboratoriet sparar de positiva svaren i sex månader.

En läkare i vit rock håller i en mugg som används för att lämna urinprov.
En person i blå skyddskläder och vita skyddshandskar håller i en kopp med urin och två teststickor som används vid drogtestning.

Rutiner vid drogtester, rekommenderade provtagningsrutiner

 • Provlämnaren skall ha tvättat händerna omedelbart innan provlämningoch sköljt ordentligt i rent vatten för att avlägsna eventuella tvålrester.
 • Provlämnaren får inte inta vätska i väntan på provtagning, eftersom utspädning av urinen ökar risken för felaktigt negativt resultat.
 • Handfaten bör vara övertejpade.
 • Se efter om det finns plåster eller bandage. De kan vara indränkta i medel som förändrar testresultatet.
 • Färga vattnet i vattencisternen på toaletten.
 • Inga väskor eller jackor i provtagningsrummet.
 • Notera intagna läkemedel de senast 10 dagarna.
 • ID märk provtagningsmaterialet.
 • Både planerad och oplanerad provtagning bör förekomma.
 • Spegel på toaletten.
 • Provtagningen bör ske under övervakning.

Efter provtagningen

 • Använd handskar.
 • Känn så att provet har kroppstemperatur (ej under 32 grader).
 • Kontrollera färgen på urinen.
 • Häll över en liten mängd urin i ett annat provtagningskärl. Detta för att inte provtagningspipetten bör doppas i urin som ev. ska skickas för verifikation.
 • Tillåta inte handtvätt förrän provet är överlämnat, för att tvål kan förstöra testet.
 • Om provet skall sparas, ställ det i kylskåp.
 • Använd ev. manipuleringskontroll för att ta reda på om urinen är manipulerad.
En person med lila skyddshandske antecknar i en tabell på ett bord där flera provrör, samt en mugg med ett urprov syns.