Svenska Drogtester

Vi erbjuder drogtester för olika verksamheter som gymnasieskolor, behandlingshem, öppenvården och kommuner i Norden. Vi levererar alltid kvalitetssäkra drogtester till förmånliga priser. Idag kan vi erbjuda dig som kund allt som behövs för en säker drogtestning.

Svenska Drogtester - Multisticka
Våra snabbtester, finns som singelsticka upp till Multi 20-sticka. Svenska Drogtester är framtagna i samarbete med en av världens främsta tillverkare av snabbtester och är CE märkta samt FDA godkända. Testerna kvalitetssäkras noga vid tillverkning samt vid ankomst till vårt lager.

Laboratorieanalyserna som Svenska Drogtester erbjuder har en snabb och säker svarsrapportering via Lab-portalen som används av svenska laboratorier – svarstiden på analyserna är 2-4 dagar. Svenska Drogtester har ett etablerat samarbete med Unilabs för både urin- och salivanalyser.

Multisticka

Svenska Drogtesters Multi-stickor kan detektera ett flertal olika substanser på vardera teststicka. Svenska Drogtester erbjuder flertalet kombinationer av olika Multistickor, upp till Multi 20 som kan detektera totalt 20 stycken olika substanser.

Singelsticka

Svenska Drogtesters singelstickor detekterar en specifik substans på vardera teststicka. Svenska Drogtester erbjuder ett stort utbud av singelstickor.

Svenska Drogtester
Multisticka THC