Drogpolicys

Information till verksamheter om drogpolicy

De flesta verksamheter har i dag en politik för rökning och alkohol, men inte många har etablerat en bestämd drogpolicy. Dessvärre visar fler och fler undersökningar att antalet ”användare” på arbetsplatsen är stigande – både när det handlar om euforiserande droger, men också överförbrukning av mediciner, exempelvis bensodiazepiner.

En drogpolicy ska verka som ett förebyggande verktyg som har trygghet och sundhet som utgångspunkt och ska säkra att medarbetaren hjälps på rätt väg. Verksamheten visar, med en effektiv och uppdaterad drogpolicy och handlingsplan, att det aktivt tas del av den samfundsmässiga och sundhetsmässiga uppgiften.
Mål och fördelar

Öka säkerheten på arbetsplatsen

Minska sjukfrånvaron
Öka effektiviteten och minska antalet fel
Skapa trygghet och bättre trivsel i vardagen
Bättre effektivitet i verksamheten
Ett gott rykte hos kunderna
Bättre kvalitét på produkterna och det utförda arbetet

Etablering av drogpolicy

Många verksamheter menar att de själva inte är rustade att arbeta fram en drogpolicy, dels på grund av tidsfaktorn samt de många olika aspekter som är sammanbundna med en politik. Vi har under många år gjort skräddarsydda drogpolicys för verksamheter, där det tagits utgångpunkt i verksamhetens eget värdesätt och personalpolitik, samt anpassat handlingsplanerna efter redan existerande rutiner.