COVID-19

 

BÄSTA KUND

Svenska Drogtester AB arbetar för att alla våra kunder ska känna sig nöjda och trygga med leveranser av drogtester, information, utbildningar samt slumpmässiga alkohol och drogtester.  Svenska Drogtester AB vill säkerställa att säkerhet på arbetsplatsen är av högsta prioritet. Vi följer samtliga riktlinjer folkhälsomyndigheten har, både för våra kunder och medarbetare. Svenska Drogtester AB följer händelseförloppet med Covid-19 viruset noggrant från myndigheter och nyhetsrapportering. Vi vill tydligt informera er hur Svenska Drogtester AB förhåller sig och arbetar i denna ovanliga situation för att minimera risk för smitta.

  • Vi erbjuder alla våra kunder online utbildningar. Dessa har exakt samma innehåll som när vi är på plats. Besök som är inbokade ombokas och ersätts om kund önskar med våra populära online utbildningar via MEETS, Skype eller liknande.

 

  • Verksamheten kommer att bedrivas som vanligt med anpassade rutiner efter rådande omständigheter, vi kan i dagsläget inte se att leveranserna kommer att påverkas ut till kund dock kan det vara så att leveransen för vissa särskilda drogtester kan dröja från vår egna leverantör.

 

  • Svenska Drogtester AB följer dagligen alla nyheter och kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder i enlighet med myndigheternas rekommendationer.

 

  • Om ni känner er osäkra i hanteringen av smittan. Genom olika åtgärder kan vi fördröja smitt­spridningen och minska antalet som är sjuka samtidigt.

 

 

  • Om risken finns att någon medarbetare utsatts för smittorisk för coronaviruset kommer den personen att isoleras från arbetet under de minst 14 dagar som i dagsläget rekommenderas enligt 1177 Vårdguiden och smittspårning kommer att göras enligt Smittskyddslagen.

 

  • Vi har som rutin att jobba med plasthandskar, munskydd vid paketering av produkter. Det finns desinfektion både på lagret och våra kontor. Alla medarbetare har fått information om extra ordinära riktlinjer för att hålla hög säkerhet på arbetsplatsen.

 

Har ni frågor angående ovanstående tveka inte att kontakta oss.

Telefon: 010-1755 555

Email: info@svenskadrogtester.se

Vi på Svenska Drogtester AB vill att ni ska känna er trygga med oss som leverantör av drogtester och analyser och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

 

Med vänliga hälsningar.
Svenska Drogtester AB
Robert Kristiansen