Nyheter

11 February 2019

Jobba på Svenska Drogtester AB

Arbetsuppgifterna är att utföra alkohol och drogtester ute på arbetsplatser. Vi åker till olika arbetsplatser runt om i Sverige. Det kommer även att ingå mindre utbildningar hos kunder. Din bakgrund är sjuksköterska, behandlingspedagog eller liknande.  Deltid eller heltid. För mer information kontakta oss. 


13 January 2019

Narkotikahundar i Eskilstunas skolor

För att motverka droger i elevernas skolmiljö ska narkotikahundar regelbundet börja söka genom lokaler efter skoltid. Det föreslår den politiska majoriteten i Eskilstuna. Förslaget har lagts av ett brottsförebyggande råd som Socialdemokraterna, Moderaterna och Centern har bildat. Även SD stöder förslaget. Redan idag får hundar användas för att söka av vid mer konkret misstanke om droger. Men framöver vill kommunledningen även att de används regelbundet och i förebyggande syfte efter skoltid då lokalerna är tomma. Det planeras fler insatser mot droger i skolor i Eskilstuna, exempelvis kameraövervakning och närmare samarbete mellan förvaltningar och polis.


30 November 2018

Erbjudande, Alla singel stickor!

4 kr/st Från 2018-12-01 till 2019-02-01


30 November 2018

Lugnande medicin ökar kraftigt bland unga

Sedan 2006 har både mängder och recept av lugnande ökat kraftigt bland barn och unga individer, visar siffror från Socialstyrelsen som Dagens Medicin låtit ta fram. Från 15 recept per 1000 individer till över 37 recept per 1000 individer i åldersgruppen 10-19 år. Där ingår såväl beroendeframkallande läkemedel (såsom bensodiazepiner) och ej beroendeframkallande preparat, såsom ångestmedicinen hydroxizin. Det är framförallt den senare gruppen som ökat. Bland preparaten så står hydroxizin (biverkningar risk för trötthet, huvudvärk, försämrad reaktion- och koncentrationsförmåga) för den största ökningen bland unga. Bland bensodiazepinerna, så verkar de minska i användning över tid, uppger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen, för Dagens Medicin. Att recepten av lugnande mediciner ökar så kraftigt kan bero på en ökad psykisk ohälsa bland barn och unga. Totalt handlar det om nära 190 000 barn och unga i landet som lider av olika former av psykisk ohälsa, framför allt diagnoser för depressioner och olika ångestsyndrom har bidragit till ökningen. En uppföljning av de som diagnosticerats visade att fler är sjuka lång tid, ökad risk för självmordsförsök och att utbildningsnivån är lägre än de som inte varit sjuka, enligt rapporten.


22 September 2018

Hjärnan åldras av cannabis och alkohol

En stor amerikansk studie av bilder från över 30 000 människors hjärnor visar att exempelvis schizofreni, användning av cannabis och alkohol påverkar och accelererar hjärnans åldrande. I den största kända hjärnbildsstudien har forskare vid olika universitet i USA bedömt 62 454 scannade bilder av hjärnan från över 30 000 personer, i åldrar från bara nio månaders bebisar ända upp till 105-åringar. Undersökningar skedde både i vila och aktivitet, och studerade hur blodflödet passerade och minskade i 128 regioner i hjärnan. Avsikten var att leta faktorer och sjukdomstillstånd som påskyndar hjärnors åldrande och försöka kunna förutsäga patienters kronologiska ålder, skriver Science Daily. Resultaten visar att flera sjukdomar och beteenden kan påskynda åldrandet av hjärnan: för personer med psykiska sjukdomen schizofreni hade i genomsnitt hjärnorna åldrats fyra år för tidigt, vid cannabisanvändning med 2,8 år, bipolär sjukdom med 1,6 år, ADHD med 1,4 år och alkoholmissbruk påskyndade åldrandet i snitt 0,6 år. (Forskarna såg dock intressant nog i bilderna inget för tidigt åldrande av hjärnan för personer med depression, vilket de tror kan bero på att hjärnmönstren för dessa sjukdomar är annorlunda). Daniel G Amen, psykiatriker vid Amen Clinics i Kalifornien, är huvudförfattare i studien: – Vi kan nu spåra vanliga sjukdomar och beteende som får hjärnan att åldras i förtid. Bättre behandling av dessa sjukdomar kan bromsa eller till och med att stoppa processen med för tidigt åldrande, säger han i en kommentar. Han anser resultaten vad gäller cannabis är särskilt viktiga, ”eftersom vår kultur har börjat se marijuana som en oskyldig substans. Den här studien borde ge oss en paus om det”. Enligt George Perry, chefsforskare vid Brain Health Consortium, Universitetet i Texas, är den stora befolkningsbaserade hjärnbildstudien viktig för att förstå hjärnans åldrande och hur upprätthålla dess struktur och funktion. Och att påverkbara faktorer kan ge ledtrådar för att behålla kognitiva funktioner upp i åren.


30 August 2018

Psykisk ohälsa + missbruk ska kartläggas

Personer med missbruk och beroende har ofta även psykisk sjukdom och riskerar hamnar mellan stolarna. Nu får Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga förekomst av kombinationen och undersöka hur vård och omsorg fungerar för att kunna förbättra insatserna. En olycka kommer sällan ensam. Om vi som samhälle på allvar ska hjälpa personer ur missbruk och beroende måste den psykiska ohälsan i gruppen också mötas. Regeringen vill att samarbetet kring och stödet till dessa personer blir bättre, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande. Det är tidigare känt att av personer som söker hjälp för beroende har ungefär en tredjedel också ångestsjukdom och ännu fler depression. Och omvänt så är missbruk vanligare bland personer med psykiska besvär, jämfört med befolkningen i stort. Regeringen avsätter 1,5 miljoner kronor för uppdraget att kartlägga samsjukligheten och hur samarbetet mellan olika verksamheter fungerar. Socialstyrelsen ska göra det i samråd med andra myndigheter och organisationer, och redovisa senast 30 november 2019.


30 August 2018

Drogtester på yrkesgymnasier i Norrköping

En säker arbetsmiljö för våra elever och vår personal är av yttersta vikt. Att vara påverkad av droger samtidigt som man till exempel hanterar maskiner eller verktyg eller klättrar på stegar, kan innebära stor fara. Därför vill vi införa dessa tester, säger Anders Palmgren, verksamhetschef för gymnasieskola och gymnasiesärskola i Norrköpings kommun, i ett pressmeddelande. Han hoppas även förutom öka säkerhet och trygghet att fler elever ska våga säga nej till droger efter att testerna inleds i slutet av september. Först ska vårdnadshavare informeras och skriva under samtyckesblanketter, för elev fyllt 18 så ska de själva underteckna. Inledningsvis ska tjugotalet klasser i första årskursen på de kommunala gymnasiernas yrkesprogram erbjudas att delta. Testerna ska göras av personal på skolan, utbildade inom elevhälsan. Testerna måste även vara frivilliga. Om någon elev visar positivt prov eller misstänks tagit droger, så blir det samarbete med kommunens Moa-mottagning, som rådgör och stöder familjer i drogfrågor om unga under 26 år. Efter en termin ska testmetoden i Norrköping utvärderas, enligt Folkbladet som tidigare rapporterat om att några elever på gymnasiet använder narkotika på skoltid. Slumpvisa drogtester görs på flera skolor i landet idag, bland annat på gymnasieskolor i Kalmar, för att försöka förebygga drogproblem. Också narkotikahunder används på flera skolor för att kontrollera elevskåp.


04 July 2018

Fler brukar cannabis i Sverige

Andelen svenskar i gruppen 17-84 år som använt cannabis senaste året har ökat till 3,6 procent, visar en ny studie. Och bland personer som dör oväntat har fler cannabis i kroppen, enligt rättsmedicinska data. Det framkom vid en konferens om cannabis som Uppsala universitet anordnade i Almedalen i onsdags. Håkan Leifman, direktör på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, släppte några siffror ur rapport – om ANT-konsumtion, vilka som använder och hur det påverkar omgivningen – som blir klar i höst. När det gäller cannabis (hasch, marijuana mm) så har andelen som uppger att de använt drogen senaste året ökat från 2,5 procent år 2013 till 3,6 procent ifjol. Uppåt två hundra tusen personer använder nu drogen från och till. Helt klart har tillgången på cannabis blivit större vilket märks i dessa tal, men också attityder har förändrats och fler använder drogen, säger han till Drugnews efter konferensen. En annan sammanställning som CAN gjort tillsammans med Rättsmedicinalverket visar att fler döda som undersökts rättsmedicinskt har cannabis i kroppen.


12 May 2018

Vi bär alltid ID-06 Kort

Vad är ID06? För byggföretag som är verksamma i Sverige gäller obligatorisk närvaroredovisning, och personer som vistas på svenska byggarbetsplatser måste kunna legitimera sig med ett godkänt ID-kort. Rent praktiskt innebär det för dig som vistas på ett bygge att du måste kunna legitimera dig med ett ID06-kort. Har du inte blivit föranmäld, eller om du inte kan uppvisa en godkänd legitimation, kan du bli avvisad från arbetsplatsen, alternativt kan arbetsgivaren bli skyldig att betala ett vite.


26 April 2018

Förskolegrupp hittade hasch

Polisen har tagit hand om två kilo hasch som hittades i Akalla, nordvästra Stockholm. Fyndet uppges ha gjorts av en förskolegrupp. – Narkotikan hittades under en sten, säger Anders Bryngelsson vid polisens ledningscentral till Aftonbladet. Polisen berättat att en anmälare hittade narkotikan och att den nu är beslagtagen. Enligt uppgifter till tidningen var det en förskolegrupp som gjorde fyndet i ett skogsparti och att det rörde sig om två kilo hasch. Något polisen inte än har bekräftat. Det inträffade betecknas som narkotikabrott.


18 April 2018

Fler arbetsplatser drogtestar

Fler arbetsplatser drogtestar sin personal. Sedan 2009 har antalet drogtester mer än fördubblats och ifjol ökade antalet tester med tolv procent jämfört med föregående år. Så mycket som 106 000 analyserade drogprover genomfördes mellan 2016 och 2017 enligt de labb som gör flest analyser i Sverige. Enligt Tomas Villén på Karolinskas laboratorium så ger mellan tre och fem procent av testerna utslag för droger. Han tror ökningen beror på att fler arbetsplatser testar. Det kan vara ett resultat av att fler arbetsgivare väljer att aktivt jobba med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kontroll efter såväl alkohol som narkotika har ökat både i takt med att drogproblem uppmärksammats mer i samhället och att företag ställer högre krav i riskbranscher. Men arbetsmarknadens parter är ofta överens om att det är drogerna och inte personen med problem som ska bort. Anställda som ertappas ska erbjudas behandling.


18 April 2018

CBD-produkter ska följa läkemedelslagen

Produkter som innehåller cannabidiol (CBD) är läkemedel. Det slår Läkemedelsverket fast efter avslutade tillsynsärenden. Eftersom läkemedelslagstiftningen ställer krav på att läkemedel ska vara godkända eller registrerade, är försäljningen av dessa produkter inte tillåten. – Produkter som används för att behandla sjukdomsymptom måste vara kontrollerade och godkända. Det handlar helt enkelt om patientsäkerhet, säger Lena Björk, direktör Läkemedelsverket. Besluten omfattar bl.a. oljor, kapslar och inhalationslösningar innehållande cannabidiol (CBD). Cannabidiol används för behandling av olika sjukdomar, och produkterna har också sålts i detta syfte. Läkemedelslagstiftningen ställer krav på att läkemedel ska vara godkända eller registrerade. Dessa produkter är inte godkända och därför är försäljningen inte tillåten. 


17 April 2018

NYHET! THC Test med två värden

Nu kan man se om THC värdet stiger eller sjunker på en brukare. Denna produkt är väldigt värdefull om man vill se att en person verkligen lägger av med THC missbruket. 


17 April 2018

Nyhet! Multi-19 Burk

Vi erbjuder företag en unik produkt som upptäcker dem 19 vanligaste drogerna men framförallt en produkt som kan användas på båda könen.  Multi-19 Burk är konstruerad för att användas vid utredningar, substans upptäckten är väldigt bred.  (THC, OPI, AMP, MET, BZO, COC, BUP, MTD, PPX, OXY, LSD, PRE, TCA, BAR, MOP, PCP25+PH/OXI/CRE)


16 April 2018

Missbruk på arbetsplatsen

Som chef, och kollega, behöver du agera så snart du misstänker att någon har missbruksproblem. Då har du goda möjligheter att kunna hjälpa den drabbade personen. Ett missbruk, eller skadligt bruk som det också kallas, får alltid negativa konsekvenser för den missbrukande personens hälsa, relationer och/eller ekonomi. Men det kan också bli kostsamt och skadligt för arbetsgivaren och arbetskamraterna.


15 April 2018

Tullverket ska få mer pengar

Regeringen vill ge Tullverket ett tillskott i vårbudgeten, som presenteras i 16 april, på 52 miljoner kronor för utökade insatser att stoppa in- och utförsel av illegala varor. Det handlar om ny utrustning för kameraövervakning vid gränsövergångar, spaning, hemlig dataavläsning och stärka forensisk kapacitet. – I takt med att brottsligheten får mer förfinande metoder, så måste våra brottsbekämpande myndigheter också förfina sina arbetsmetoder, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till Ekot. Dessutom 20 miljoner kronor ytterligare för att klara hantering av privatimporterade varor, de så kallade Kina-paketen som ökat kraftigt och staten vill kontrolleras för att se till att moms betalas. Det handlar alltså totalt om 72 miljoner kronor extra till tullen 2018. I höstas presenterade regeringen permanenta tillskott närmaste åren för att öka kontroll och bemanning vid gränserna. Men Tullverket har i sitt budgetunderlag till Finansdepartementet krävt 300 miljoner ytterligare fram till 2021 för att klara uppdraget. Och facket har påtalat behov av att 500 nya tulltjänstemän behöver rekryteras för att klara brister som uppstått under flera års underfinansiering.


15 April 2018

Även måttligt drickande ökar stroke-risk

Flera länders rekommenderade gräns till riskabelt drickande är för högt satt. Risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar som stroke ökar betydligt även vid ganska låg konsumtion, över sju glas i veckan. Det visar en studie med 600 000 personer. Rapporten som publiceras i Lancet redovisar genomgång av 83 olika studier med nära 600 000 medelålders personer i 19 ”höginkomst”-länder, inklusive Sverige. De fick svara på enkät på 1990-talet om sina alkoholvanor (med även om rökning mm). Ett decennium senare har data samkörts ur medicinska register om deras hälsoläge och dödsfall och skador gåtts igenom och jämförts med bland annat alkoholkonsumtion. I Sverige anges risken för medicinska skador av alkohol från 14 standardglas för män och nio glas för kvinnor, enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Det är riskgränser som redan tidigare har kritiserats och anses för höga.


13 April 2018

Fentanylsäljare i domstol efter dödsfall

Åtta unga människor avled efter använt fentanyl-varianter som såldes via en hemsida. I veckan inleddes en uppmärksammad rättegång mot två bröder från Stockholmsområdet som misstänks för bland annat grovt vållande till annans död och grovt narkotikabrott. De livsfarliga drogerna som såldes via deras hemsida 2016 var inte klassade som narkotika eller hälsofarlig vara vid tidpunkten. Men minst en kvinna och sju män runt landet, från Skåne till Jämtland, dog av överdoser av dem som de intog via nässprej. Fentanyler är syntetiska opioider som ofta tillverkas i Asien och är potenta i mycket små doser, ner till några saltkorn. Fler personer dör nu i Sverige av fentanyl-varianter än av heroin, sedan 2014 har över 400 personer avlidit av dessa.


Kontakt

Svenska Drogtester AB
Gjutargatan 38
781 70 Borlänge

Vi Stödjer